06:00 05/07/2022

Dự thảo Nghị định quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc có điểm gì mới?

Ánh Tuyết -

Nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc, Bộ Giao thông vận tải đề xuất hàng loạt điểm mới. Cụ thể, trao quyền cho UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án tổ chức giao thông cao tốc, làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh khai thác đường cao tốc...

Bộ Giao thông vận đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.
Bộ Giao thông vận đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến công khai tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Nghị định này quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường ô tô cao tốc bao gồm: tổ chức giao thông trên đường cao tốc, điều hành giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, bảo trì công trình đường cao tốc, xử lý sự cố, tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, công tác cứu nạn, cứu hộ, trách nhiệm quản lý và bảo vệ công trình, đường cao tốc.

"Dự thảo Nghị định sửa đổi của Chính phủ giúp cho việc quản lý nhà nước về đường bộ cao tốc được thuận lợi, tạo cơ sở để tăng cường tính hiệu quả trong việc khai thác, vận hành và bảo trì công trình đường cao tốc, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn", Bộ Giao thông vận tải nhìn nhận.

Đồng thời, dự thảo sửa đổi quy định thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động về tổ chức giao thông, vận hành khai thác và bảo trì trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

Dự thảo Nghị định gồm 3 Điều với hàng loạt nội dung đáng chú ý.

Theo đó, dự thảo quy định UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án tổ chức giao thông, bao gồm các trường hợp đặc biệt trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc tổ chức khai thác, bảo trì và việc thực hiện phương án tổ chức giao thông đối với các đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

 

Theo Điều 6 Nghị định số 32 hiện hành, việc phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý thuộc nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải. UBND cấp tỉnh chỉ được phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định về Trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia và Trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến để phù hợp với thực tiễn trong các trường hợp các trung tâm này được đầu tư cùng với tuyến đường cao tốc hoặc đầu tư trong giai đoạn vận hành khai thác tuyến đường.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế tổ chức hoạt động của các Trung tâm này.

Theo quy định hiện nay, chỉ có Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực và Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến.

Thêm vào đó, dự thảo quy định doanh nghiệp đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh khai thác đường cao tốc thực hiện việc tuần kiểm trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý và làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền doanh nghiệp đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh khai thác đường cao tốc.

Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định thu phí trên đường cao tốc áp dụng hình thức thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) theo chủ trương hiện nay của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo cũng quy định việc kết nối với đường cao tốc đang khai thác tuân theo quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia; công tác thỏa thuận khi thực hiện đầu tư tuyến đường kết nối với đường cao tốc đang khai thác, nhằm bảo đảm an toàn giao thông liên kết giữa các tuyến cao tốc do Trung ương đầu tư, địa phương đầu tư hoặc doanh nghiệp PPP đầu tư được an toàn, thông suốt và thống nhất về trạm thu phí, các vấn đề liên quan khác;

Về việc phối hợp trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý tai nạn, sự cố về giao thông trên đường cao tốc để tăng hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường cao tốc, dự thảo quy định Bộ Công an chủ trì và phối hợp với Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định, trong khi trước đây quy định Bộ Giao thông vận tải chủ trì.

Dự thảo còn quy định cơ quan quản lý đường cao tốc là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về đường cao tốc; cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều khác biệt tại dự thảo là tại Nghị định số 32 hiện hành, cơ quan quản lý đường cao tốc được chỉ đích danh là Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.