11:15 06/04/2021

Duyệt dự án sân golf hơn 1.140 tỷ đồng ở Gia Lai

Hạnh Mai

Dự án sân golf Đak Đoa do Công ty cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư với quy mô 174,01 ha

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Cổng thông tin Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Đak Đoa tại xã Glar và xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Dự án sân golf do Công ty cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư với quy mô 174,01 ha và tổng vốn đầu tư 1.142,075 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu 172,912 tỷ đồng (chiếm 15,14% tổng vốn đầu tư), vốn vay là 969,163 tỷ đồng (chiếm 84,86% tổng vốn đầu tư).

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định. 

UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, việc đáp ứng quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và các pháp luật liên quan khác thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình.

Theo Quyết định, Công ty cổ phần tập đoàn FLC chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung hồ sơ dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, công ty phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác.