07:36 26/03/2013

DXG chi gần 48 tỷ mua 60% cổ phần tại công ty liên kết

Hà Anh

DXG mua lại 40% phần vốn góp của ông Trần Việt Anh và mua lại 20% phần vốn góp của ông Trần Tiến Dũng tại Lý Khoa Nguyên

Diễn biến giá cổ phiếu DXG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DXG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh (mã DXG-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc góp vốn vào công ty liên kết.

Theo đó, Hội đồng quản trị DXG thống nhất mua lại 40% phần vốn góp của ông Trần Việt Anh và 20% phần vốn góp của ông Trần Tiến Dũng tại Công ty TNHH Du lịch - Thương mại - Sản xuất và Xây dựng Lý Khoa Nguyên.

Giá trị nhận chuyển nhượng 40% phần vốn góp của ông Anh là 31,85 tỷ đồng và giá trị nhận chuyển nhượng 20% phần vốn góp của ông Dũng là 15,93 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội đồng quản trị DXG thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Hà Đức Hiếu đại diện phần vốn góp của DXG tại Lý Khoa nguyên toàn quyết quyết định các công việc có liên quan.

Được biết, Công ty TNHH Du lịch - Thương mại - Sản xuất và Xây dựng Lý Khoa Nguyên có trụ sở đặt tại 24 đường 24, phường 11, quận 6, Tp.HCM.