12:05 13/06/2021

DXG lọt nhóm giảm mạnh nhất sàn HOSE trong tuần

Thuỷ Tiên -

Sau khi dự kiến phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 0 đồng/cổ phiếu, DXG đã bị xả mạnh. Mặc dù đã có phiên bật tăng kịch trần nhưng cổ phiếu này vẫn lọt nhóm 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất tuần qua...

DXG lọt nhóm giảm mạnh nhất sàn HOSE trong tuần - Ảnh 1
DXG lọt nhóm giảm mạnh nhất sàn HOSE trong tuần - Ảnh 2
DXG lọt nhóm giảm mạnh nhất sàn HOSE trong tuần - Ảnh 3
DXG lọt nhóm giảm mạnh nhất sàn HOSE trong tuần - Ảnh 4
DXG lọt nhóm giảm mạnh nhất sàn HOSE trong tuần - Ảnh 5
DXG lọt nhóm giảm mạnh nhất sàn HOSE trong tuần - Ảnh 6
DXG lọt nhóm giảm mạnh nhất sàn HOSE trong tuần - Ảnh 7
DXG lọt nhóm giảm mạnh nhất sàn HOSE trong tuần - Ảnh 8
DXG lọt nhóm giảm mạnh nhất sàn HOSE trong tuần - Ảnh 9