13:52 04/03/2021

Eximbank dự kiến lãi trước thuế tăng 63% trong 2021

Hà Anh

Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 2.150 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2020

Kết thúc năm 2020, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Eximbank đạt 1.399 tỷ đồng, tăng 22,3% so với năm trước (1.095 tỷ).
Kết thúc năm 2020, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Eximbank đạt 1.399 tỷ đồng, tăng 22,3% so với năm trước (1.095 tỷ).

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximabank (mã EIB-HOSE) thông báo HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Cụ thể, Eximabank dự kiến tổng tài sản năm 2021 đạt 177.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2020, Huy động vốn dự kiến đạt 148.000 tỷ đồng, tăng 10%; dư nợ cấp tín dụng tăng khoảng 15% lên 117.000 tỷ và tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát không quá 2,5% tổng dư nợ.

Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 2.150 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2020.

Được biết, Eximbank dự kiến sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 3 vào ngày 26/4 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 27/4/2021.

Theo đó, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên (năm 2021) theo quy định; Các nội dung đã dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 được triệu tập lần 3 (trường hợp nội dung nào của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được triệu tập lần 3 thông qua thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ không xem xét); Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Những lần tổ chức ĐHĐCĐ của Eximbank trong 2 năm 2019-2020 đều không thành công. Lần Eximbank thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên gần đây nhất là hồi đầu tháng 12/2020, tuy nhiên cuộc họp bị hoãn vì lý do phòng dịch Covid-19.

Kết thúc năm 2020, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Eximbank đạt 1.399 tỷ đồng, tăng 22,3% so với năm trước (1.095 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.070 tỷ đồng - cùng kỳ lãi hơn 866 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2020, cho vay khách hàng của EIB giảm 11% từ 113.255 tỷ xuống 100.767 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng giảm 3,8% từ 139.278 tỷ đồng xuống 133.918 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 2.394 tỷ đồng.