18:03 06/03/2023

Fubon FTSE sẽ mua mới hàng chục triệu cổ phiếu SSB, EIB và KDC

Thu Minh -

Danh mục Quỹ ETF Fubon FTSE tham chiếu theo bộ chỉ số FTSE Vietnam 30 Index dự kiến thay đổi đối với các cổ phiếu Việt Nam. Theo đó, quỹ này sẽ mua mới 12 triệu cổ phiếu SSB, 14,7 triệu cổ phiếu EIB, và 3,2 triệu cổ phiếu KDC.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 17/03/2023 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của các ETF tham chiếu theo bộ chỉ số FTSE Vietnam 30 Index.

Trên cơ sở dữ liệu tại ngày 17/02/2022, BSC dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với ETF tham chiếu theo chỉ số này.

Cụ thể, với FTSE Vietnam 30 Index dự kiến sẽ thêm mới cổ phiếu SSB, EIB, KDC; dự kiến loại các cổ phiếu: STB, PLX, HCM (do điều kiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài).  Giá trị tính toán có thể thay đổi do hệ số tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài… mà FTSE áp dụng.

Trên cơ sở đó, danh mục Quỹ ETF Fubon FTSE tham chiếu theo bộ chỉ số FTSE Vietnam 30 Index dự kiến thay đổi đối với các cổ phiếu Việt Nam. Theo đó, quỹ này sẽ mua mới 12 triệu cổ phiếu SSB, 14,7 triệu cổ phiếu EIB, và 3,2 triệu cổ phiếu KDC.

Đồng thời, một số cổ phiếu khác cũng được mua thêm bổ sung như HDB mua thêm 8 triệu cổ phiếu; VHM được mua thêm 2 triệu cổ; KDH được mua thêm 3,2 triệu cổ; NVL được mua thêm 1,6 triệu cổ; GEX được mua 2 triệu cổ.

Ở chiều ngược lại, PLX dự kiến bị bán bỏ toàn bộ 8,3 triệu cổ phiếu; STB bị bán toàn bộ 18 triệu cổ; một số cổ phiếu khác cũng bị bán giảm tỷ trọng như SBT 6 triệu cổ phiếu; SSI 6,3 triệu cổ phiếu; SHB 1,88 triệu cổ; HPG 1,1 triệu cổ...

Danh mục Quỹ ETF Fubon FTSE tham chiếu theo bộ chỉ số FTSE Vietnam 30 Index dự kiến thay đổi đối với các cổ phiếu Việt Nam.
Danh mục Quỹ ETF Fubon FTSE tham chiếu theo bộ chỉ số FTSE Vietnam 30 Index dự kiến thay đổi đối với các cổ phiếu Việt Nam.
Fubon FTSE sẽ mua mới hàng chục triệu cổ phiếu SSB, EIB và KDC  - Ảnh 1

Số lượng người đầu tư của Fubon Vietnam ETF tiếp tục đạt mức cao kỷ lục, tính đến tháng 10/2022, tổng số người đầu tư đã tăng từ 10.643 tại thời điểm thành lập lên 125.564. Tương đương lượng nhà đầu tư đã tăng thêm 114.921 người, tốc độ tăng trưởng cao tới 1080%. Do chi phí lao động thấp, Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do với nhiều nước, và được hưởng lợi từ chuyển giao thương mại Trung-Mỹ, sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong tương lai.

"Đây quả thực là thời điểm tốt để đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam", đại diện quỹ nhấn mạnh khi bình luận về thị trường Việt Nam cuối năm 2022 đầu năm 2023.

Fubon FTSE Vietnam ETF có quy mô 12,3 nghìn tỷ đồng. Fubon Vietnam theo dõi Chỉ số FTSE Vietnam 30. Sau khi xem xét tính thanh khoản và giới hạn trên của tỷ lệ sở hữu nước ngoài, quỹ này chọn ra 30 cổ phiếu hàng đầu theo vốn hóa thị trường, có cả mức tăng trưởng và giá trị, có giá trị lịch sử hình thành lâu nhất và doanh thu cao nhất. Mục tiêu đầu tư 100% là “cổ phiếu thuần Việt” và lựa chọn các ngành tiềm năng.

Ngoài việc nắm bắt được chiều sâu và bề rộng của ngành, quỹ lạc quan dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Nếu Việt Nam được nâng hạng vào danh sách thị trường mới nổi trong thời gian tới sẽ thu hút thêm dòng vốn ngoại.