06:00 06/07/2021

Gần 1,3 triệu hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận vốn chính sách

"Vốn mồi" từ Ngân hàng Chính sách trong 6 tháng đầu năm 2021 đã giúp cho gần 1,3 triệu hộ nghèo và cận nghèo chống chọi trong đại dịch Covid - 19...

Gần 1,3 triệu hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận vốn chính sách - Ảnh 1

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa tổ chức họp giao ban trực tuyến tới 63 chi nhánh tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Tại buổi họp, ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo, tính đến ngày 30/6/2021, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 247.340 tỷ đồng, tăng 13.914 tỷ đồng so với năm 2020. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 23.467 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,3% tổng nguồn vốn, tăng 3.152 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm 2021.

 
Tổng doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 48.217 tỷ đồng, với gần 1,3 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Ông Thắng cho biết thêm, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh số cho vay/năm đạt 48.217 tỷ đồng. Luỹ kế đến hết tháng 6/2021, tổng dư nợ đạt 240.518 tỷ đồng, tăng 14.321 tỷ đồng (tăng 6,3%) so với cuối năm 2020, với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 206.386 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2020, hoàn thành 77% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục hỗ trợ tích cực để các đối tượng chính sách phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Đáng chú ý, riêng trong 6 tháng đầu năm, có gần 1,3 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Cùng đó, vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 249 nghìn lao động; trong đó, có 1,6 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 16 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 879 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 3,6 nghìn căn nhà ở cho các đối tượng chính sách...

Để hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, ông Thắng yêu cầu các đơn vị trong hệ thống đẩy mạnh cho vay các chương trình tính dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo tiến độ, thủ tục quy định, kịp thời hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đang phối hợp bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ ban hành quyết định cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết của Chính phủ và một số chính sách khác  hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo kết quả kiểm toán hàng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm soát nợ xấu khá tốt, luôn ở mức dưới 1%/tổng dư nợ. Kết quả này là do cán bộ tín dụng ngân hàng và tổ vay vốn hoạt động tích cực, nắm chắc địa bàn, cho vay đúng đối tượng và hỗ trợ người vay sử dụng đồng vốn đúng hiệu quả.