08:02 03/04/2021

Chất lượng nợ của Ngân hàng Chính sách vẫn ở mức tốt

Đào Vũ

Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của Ngân hàng Chính sách duy trì ở mức 0,72%, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,21%

Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội vừa tổ chức họp phiên thường kỳ quý 1/2021.

Thông tin về kết quả hoạt động trong kỳ, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết, đến hết tháng 3/2021, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 239.201 tỷ đồng, tăng 5.774 tỷ đồng so với năm 2020.

Nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 22.869 tỷ đồng, tăng 2.554 tỷ đồng so với năm 2020.

Tổng dư nợ đến 31/3/2021 đạt 230.554 tỷ đồng, tăng 4.357 tỷ đồng so với cuối năm 2020, với trên 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn; trong đó tín dụng tập trung chủ yếu vào phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm đạt 169.524 tỷ đồng, chiếm 73,5% tổng dư nợ; tín dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt đạt 61.030 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,5% tổng dư nợ.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,72% trên tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,21%. Như vậy, chất lượng nợ tiếp tục được thực hiện tốt, và không thay đổi so với thời điểm cuối năm 2020.

Phát biểu phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Ngân hàng Chính sách Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao nỗ lực của ban điều hành và toàn thể cán bộ, viên chức hệ thống Ngân hàng Chính sách trong bối cảnh hoạt động kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ trong quý 2/2021, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng yêu cầu ban điều hành Ngân hàng Chính sách tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2021.

Bên cạnh đó, tổ chức huy động các nguồn vốn trong đó đẩy mạnh việc nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân trên thị trường, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn để đảm bảo nguồn vốn cho vay.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19.

Đông thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình thiên tai xảy ra ở các địa phương, thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra để triển khai các giải pháp khắc phục, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách tập trung chỉ đạo công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đặc biệt đối với các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp.

Mặt khác, nâng cấp các phần mềm ứng dụng, hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp. Nghiên cứu, tìm hiểu các nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến từ đó đề xuất triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng ngày càng gia tăng…