23:13 21/01/2021

Giá tăng mạnh, Quỹ PYN Elite Fund đã bán 694.000 cổ phiếu VCI

Hà Anh

Quỹ PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã bán ra 694.000 cổ phiếu VCI, từ ngày 13/1 vừa qua và giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,33% - tương đương gần 10,5 triệu cổ phiếu, xuống còn 5,91%

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của VCI đạt 769 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019.
Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của VCI đạt 769 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019.

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã VCI-HOSE).

Theo đó, quỹ PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã bán ra 694.000 cổ phiếu VCI để giảm sở hữu từ 6,33% - tương đương gần 10,5 triệu cổ phiếu, xuống còn 5,91% - tương đương gần 9,8 triệu cổ phiếu VCSC. Giao dịch thực hiện ngày 13/01/2021.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu VCI chỉ đạt 14.800 đồng/cổ phiếu (chốt ngày 31/3) thì đến ngày 5/1/2021 tăng lên 62.800 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 21/1/2021, cổ phiếu VCI giảm còn 61.200 đồng/cổ phiếu

Được biết, VCSC báo cáo doanh thu thuần đạt 664 tỷ đồng trong quý 4/2020, tăng 57% so với quý 4/2019. Doanh thu thuần năm 2020 đạt 1.730 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019 (thực hiện: 1.541 tỷ đồng), và vượt 25% so với kế hoạch năm 2020 (kế hoạch: 1.390 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế đạt 435 tỷ đồng trong quý 4/2020, tăng 74% so với quý 4/2019. Tính chung cả năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 951 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019 (thực hiện: 855 tỷ đồng) và vượt 73% kế hoạch năm 2020 (kế hoạch: 550 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 769 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019.

EPS năm 2020 đạt 4.643 đồng, tăng 10% so với năm 2019; ROAE trong 12 tháng gần nhất đạt 17,9% cho cả năm 2020 (19,7% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá tài sản theo giá thị trường).