04:41 01/06/2008

Giá trị giao dịch trái phiếu tại HASTC tăng mạnh

Lan Ngọc

Thống kê cho thấy giá trị giao dịch trái phiếu tại Trung tâm Giao dịch Hà Nội (HASTC) đang tăng mạnh

Từ ngày 2/6, tại sàn Hà Nội có 479 loại trái phiếu với tổng giá trị niêm yết 142.665 tỷ đồng theo mệnh giá.
Từ ngày 2/6, tại sàn Hà Nội có 479 loại trái phiếu với tổng giá trị niêm yết 142.665 tỷ đồng theo mệnh giá.
Thống kê cho thấy giá trị giao dịch trái phiếu tại Trung tâm Giao dịch Hà Nội (HASTC) đang tăng mạnh.

Nếu như năm 2006, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên chỉ là 19 tỷ đồng/phiên thì năm 2007, giá trị giao dịch trái phiếu bình quân đã tăng lên 257 tỷ đồng/phiên.

Đặc biệt trong 5 tháng đầu năm 2008, giá trị giao dịch trái phiếu bình quân lên tới 325 tỷ đồng/phiên; trong đó riêng giá trị giao dịch bình quân của tháng 5 đạt tới 480 tỷ đồng/phiên.

Những con số trên dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh; đặc biệt từ ngày 2/6 tới, HASTC đón thêm 275 loại trái phiếu Chính phủ vào giao dịch.

Cụ thể, từ ngày 2/6/2008, toàn bộ trái phiếu Chính phủ niêm yết trên thị trường chứng khoán có thời gian đáo hạn từ 6 tháng trở lên sẽ được tập trung giao dịch tại HASTC.

Đây là một trong những hoạt động triển khai Đề án xây dựng thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ chuyên biệt đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 86/QĐ-BTC ngày 15/1/2008.

Với việc chuyển 275 loại trái phiếu Chính phủ có thời gian đáo hạn từ 6 tháng trở lên từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) ra giao dịch tại HASTC theo Quyết định số 352/QĐ-UBCK ngày 16/5/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quy mô thị trường trái phiếu tại đây sẽ có sự tăng trưởng mạnh.

Tính theo mệnh giá, giá trị số trái phiếu Chính phủ được chuyển niêm yết là 43.300 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% giá trị tổng số trái phiếu Chính phủ niêm yết tại HASTC. Như vậy, kể từ ngày 2/6, tổng số trái phiếu niêm yết tại sàn Hà Nội sẽ là 479 loại trái phiếu với tổng giá trị niêm yết 142.665 tỷ đồng theo mệnh giá, trong đó bao gồm 288 loại trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành, 244 loại trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành.

Hiện nay, việc giao dịch trái phiếu Chính phủ sẽ vẫn được thực hiện trên hệ thống giao dịch hiện tại của HASTC, được phát triển từ năm 2005. Theo đó, HASTC áp dụng 2 phương thức giao dịch đối với trái phiếu là giao dịch báo giá và giao dịch thỏa thuận đối với các lệnh giao dịch có giá trị từ 100 triệu đồng mệnh giá trái phiếu trở lên. Thời gian thanh toán giao dịch trái phiếu là T+1.

Trong thời gian tới, các trái phiếu Chính phủ niêm yết trên HASTC sẽ được giao dịch trên Hệ thống giao dịch trái phiếu chuyên biệt, hiện đang được phát triển, tiếp tục tạo sự phát triển toàn diện cho thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ.

Hệ thống này được xây dựng hoàn toàn tách biệt với thị trường giao dịch cổ phiếu với mô hình giao dịch phù hợp cho thị trường trái phiếu Chính phủ ở Việt Nam, phù hợp với lộ trình phát triển nền kinh tế, cũng như với chiến lược phát triển thị trường vốn đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.