21:07 06/09/2018

Giao dịch giảm hơn 35%, số lượng tài khoản phái sinh vẫn tăng mạnh

Đào Vũ

Mặc dù giao dịch trên thị trường giảm so với tháng trước, tuy nhiên số lượng tài khoản giao dịch phái sinh tháng 8 vẫn tiếp tục tăng mạnh

Đến cuối tháng 8, đã có 10 công ty chứng khoán là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh trên HNX.
Đến cuối tháng 8, đã có 10 công ty chứng khoán là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh trên HNX.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 8 giảm 35,67% so với tháng trước, khối lượng giao dịch đạt 1.829.399 hợp đồng so với 2.843.872 hợp đồng trong tháng 7.

Như vậy, tính bình quân, khối lượng giao dịch chỉ khoảng 79,539 hợp đồng/phiên, giảm 38,47% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm 9,12% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 31/8/2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 15.320 hợp đồng so với 16.858 hợp đồng tại thời điểm cuối tháng 7.

Đáng chú ý, mặc dù giao dịch trên thị trường giảm so với tháng trước, tuy nhiên số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối  tháng 8, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh tăng 9,64% so với tháng trước, đạt 43.453 tài khoản.

Trong tháng 8, Sở đã niêm yết bổ sung sản phẩm VN30F1810 vào ngày 17/8/2018 để thay thế cho mã sản phẩm VN30F1808 đáo hạn ngày 16/8/2018. Hiện có 4 mã hợp đồng đang được giao dịch là VN30F1809, VN30F1810, VN30F1812 và VN30F1903.

HNX cho biết, hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (98,7%). Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 0,76% khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán giảm so với tháng 7, chiếm 0,71% khối lượng giao dịch.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 tăng 12,4% so với tháng 7 tuy nhiên cũng chỉ chiếm 0,13% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Được biết, vừa qua HNX đã chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Như vậy đến cuối tháng 8, đã có 10 công ty chứng khoán là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh trên Sở.