16:43 27/10/2021

Hà Nội: 928 nhà chung cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Thanh Xuân -

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 928 nhà chung cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong đó có 132 nhà chung cư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trước khi Luật Nhà ở năm 2005 có hiệu lực ngày 1/7/2006 và 796 nhà chung cư hoàn thành, đưa vào sử dụng sau ngày 1/7/2006...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đối với 796 nhà chung cư đưa vào sử dụng sau ngày 1/7/2006, có 567/796 nhà chung cư đã thành lập Ban quản trị; 414/567 nhà chung cư đã bàn giao kinh phí bảo trì 2% cho Ban quản trị. Nhìn chung, hoạt động quản lý nhà nước đối với quản lý, vận hành nhà chung cư bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Còn 132 chung cư đưa vào sử dụng trước ngày 1/7/2006 thì có 93/132 chung cư đã thành lập Ban quản trị. 39 nhà chung cư chưa thành lập Ban quản trị do chung cư xây dựng trước thời điểm Luật nhà ở 2005, không có kinh phí bảo trì nên cư dân không muốn thành lập.

Theo Bộ Xây dựng, năm 2021 Thanh tra Bộ tập trung thanh tra đối với chủ đầu tư và Ban quản trị nhà chung cư xảy ra tranh chấp gay gắt, không chấp hành các quy định của pháp luật về nhà ở, đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì tại một số địa phương.

Kết thúc đợt thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành 18 kết luận thanh tra đối với 18 chủ đầu tư và 17 Ban quản trị tại 24 nhà chung cư, cụm nhà chung cư.

Theo đó, buộc 12/18 chủ đầu tư phải gửi vào tài khoản kinh phí bảo trì theo quy định và quyết toán để chuyển ngay cho Ban quản trị nhà chung cư với tổng số kinh phí bảo trì hơn 344,96 tỷ đồng; buộc 5/18 chủ đầu tư trả lại 2.080 m2 diện tích lấn chiếm về cho cư dân (có giá trị khoảng 62,40 tỷ đồng); xử phạt vi phạm hành chính 8/18 chủ đầu tư, tổng số tiền 1,03 tỷ đồng. Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, các kết luận thanh tra đã giải quyết dứt điểm nhiều kiến nghị, khiếu nại gay gắt của cư dân, góp phần ổn định cuộc sống của người dân, đảm bảo an ninh, trật tự địa phương.

Đối với vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cũng đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. Đây được coi là “chìa khóa” chấm dứt tranh chấp trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì chung cư vốn kéo dài và diễn ra gay gắt trong thời gian qua.

Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh phải tăng cường công tác thanh tra quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì các nhà chung cư. Trong quá trình đó nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tội phạm về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định. Các trường hợp phức tạp phải lập tức liên hệ với Thanh tra Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.