09:21 29/05/2008

Hà Nội: Diện tích đất 30m2 trở lên mới được cấp sổ đỏ

Ngày 28/5, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 26/2008/QĐ-UBND qui định về hạn mức đất được tách thửa

Ngày 28/5, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 26/2008/QĐ-UBND qui định về hạn mức đất được tách thửa.

Theo đó, kể từ ngày 6/6, UBND thành phố Hà Nội chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất tách thửa có diện tích 30m2 trở lên, với điều kiện có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên.

Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa nhỏ hơn diện tích nêu trên nhưng đồng thời xin hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu sẽ được cho phép. Không cho phép tách thửa đối với các thửa đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch được Nhà nước giao đất, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

Về hạn mức giao đất ở làm căn cứ giao đất tái định cư và đất giãn dân được qui định tối thiểu 40m2 (đối với đất nội thành), 60m2 trở lên (đối với đất tại thị trấn và xã ven đô), 80m2 trở lên (đối với các xã đồng bằng) và 120m2 trở lên (đối với các xã trung du).

Quyết định cũng nêu rõ hạn mức công nhận đất ở (đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao, trong khu dân cư được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 1/7/2004) là 120 m2 đối với đất từ vành đai hai trở vào trung tâm thành phố; 180 m2 đối với đất từ vành đai hai trở ra đến hết địa giới hành chính các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên; 200 m2 đối với các thị trấn và xã giáp ranh nội thành; 300 m2 đối với xã đồng bằng và 400 m2 đối với các xã vùng trung