16:09 07/12/2016

Hà Nội tiếp tục “siết” người nhập cư bằng diện tích nhà ở

Nguyên Hà

Nghị quyết 11/2013 của Hà Nội về quy định diện tích nhà ở để đăng ký thường trú chỉ nêu thời hạn đến hết năm 2015

Về điều kiện diện tích nhà ở, quy định của Chính phủ hiện nay chỉ ở mức 5m2/người sẽ được nhập khẩu Hà Nội, Tp.HCM.<br>
Về điều kiện diện tích nhà ở, quy định của Chính phủ hiện nay chỉ ở mức 5m2/người sẽ được nhập khẩu Hà Nội, Tp.HCM.<br>
Chiều 6/12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về kéo dài thời hạn áp quy định diện tích bình quân đối với nhà thuê nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội.

Theo tờ trình của UBND thành phố, sau 3 năm thực hiện thực hiện Nghị quyết số 11/2013 của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc quy định diện tích bình quân đối với nhà thuê nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội, 12 quận nội thành đã tiếp nhận và giải quyết đăng ký thường trú cho 3.542 trường hợp.

Việc triển khai quy định đã bước đầu hạn chế tình trạng di cư vào nội thành thành phố. Hiện nay, quy định đăng ký thường trú ở nội thành thành phố vẫn đang được triển khai thực thi áp dụng trong công tác đăng ký hộ khẩu thường trú của Công an các quận nội thành theo quy định của Luật Cư trú và Luật Thủ đô, không có kiến nghị, vướng mắc về chỉ tiêu được quy định tại Nghị quyết.
 
Về quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành Hà Nội đến hết năm 2015 là 15m2 sàn/đầu người, UBND thành phố cho hay, chỉ tiêu này là đảm bảo cao hơn quy định diện tích tối thiểu đối với chỗ ở do thuê, mượn hoặc ở nhờ tại thành phố Hà Nội là 5m2 sàn/1 người theo Nghị định số 56/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

Đồng thời cũng phù hợp định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch phân khu có liên quan, dân số tại khu vực nội thành Hà Nội đến năm 2015 được xác định là 23,1m2/người cho nội đô lịch sử và 26,8m2/người cho khu vực nội thành còn lại.

Theo UBND thành phố Hà Nội, quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành Hà Nội là 15m2 sàn/đầu người đến nay vẫn phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú ngày 20/6/2013, Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 31/2014/NĐ-CP và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch phân khu có liên quan.
 
Trên cơ sở đó, theo điều kiện thực tế và tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, UBND thành phố đã đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng thực hiện Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về quy định diện tích bình quân đối với nhà thuê nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Trong quá trình triển khai, UBND thành phố sẽ xem xét, báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố điều chỉnh linh hoạt theo từng thời kỳ phù hợp tình hình kinh tế - xã hội của thủ đô.

Toàn bộ những nội dung trên của UBND thành phố trình đã được Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua.