18:49 04/07/2021

HAGL đăng ký bán tiếp 51,5 triệu cổ phiếu HNG

Hà Anh

Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua phương thức bán thoả thuận, thời gian thực hiện từ ngày 7/7-5/8/2021. Mục đích nhằm tái cơ cấu tài chính...

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG-HOSE) công bố giao dịch của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE).

Theo đó, HAG tiếp tục đăng ký bán 51,5 triệu cổ phiếu HNG, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu từ 178.185.300 cổ phiếu, chiếm 16,07% xuống còn 126.685.300 cổ phiếu, chiếm 11,43% vốn.

Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua phương thức bán thoả thuận, thời gian thực hiện từ ngày 7/7-5/8/2021. Mục đích nhằm tái cơ cấu tài chính.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu HNG, tuy nhiên kết thúc giao dịch HAG mới bán được 79.870.455 cổ phiếu HNG để giảm sở hữu từ 23,28% về 16,07% vốn điều lệ.

Giao dịch được thực hiện từ 7/5 đến 5/6. Phương thức giao dịch là thoả thuận. Trước đó, giai đoạn 23/3 - 20/4, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã bán ra hơn 72,11 triệu cổ phiếu HNG để giảm sở hữu.

Mới đây, HĐQT Công ty vừa thông qua Nghị quyết về phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Số tiền thu về sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ ngắn và dài hạn với ngân hàng, nhà cung cấp, các bên liên quan. Đối tượng chào bán là Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THAGRICO).

Được biết, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường của HNG đã thông qua các khoản nợ phải trả đối với CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THAGRICO) nợ phải trả của HNG là 6.274,5 tỷ đồng - trong đó, nợ ngắn hạn lên tới 5.122,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thông qua phương án phát hành 741.446.105 cổ phiếu riêng lẻ - Trong đó: cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ là 550.000.000 cổ phiếu và cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động là 191.446.105 cổ phiếu.

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) đạt 7.414,46 tỷ đồng - Trong đó: Giá trị chào bán để hoán đổi nợ: 5.500 tỷ đồng và giá trị chào bán để bổ sung vốn hoạt động: 1.914,46 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau khi tăng thêm sau khi chào bán thành công dự kiến là 7.414,46 tỷ đồng.

Các khoản nợ phải trả đối với THAGRICO.
Các khoản nợ phải trả đối với THAGRICO.