18:16 01/11/2021

Hành khách đi tàu hoả, máy bay chỉ cần khai báo y tế điện tử trên PC-COVID

Anh Tú

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19...

Hành khách đi tàu hoả, máy bay không cần khai thông tin bản giấy theo mẫu phiếu thông tin hay bản cam kết phòng chống dịch Covid-19 như trước.
Hành khách đi tàu hoả, máy bay không cần khai thông tin bản giấy theo mẫu phiếu thông tin hay bản cam kết phòng chống dịch Covid-19 như trước.

Theo đó, với đường sắt, hành khách đi tàu hoả cũng không cần khai bản giấy, mà chỉ cần khai báo điện tử trên PC-Covid. Ngoài ra, về việc bố trí khách  đi tàu đến từ địa phương/khu vực cấp độ dịch là cấp 4 được bố trí vận chuyển bằng “khoang riêng” thay vì “toa xe riêng” so với trước đây.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam triển khai Quyết định mới sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

 
Theo quyết định mới của Bộ Giao thông vận tải, thay vì vừa phải khai báo y tế, vừa hoàn thành bản cam kết theo mẫu khi làm thủ tục tại điểm xuất phát, hành khách sẽ chỉ phải thực hiện khai báo y tế điện tử, mục “Khai báo di chuyển nội địa” tại ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin khai báo.

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải được ban hành ngay sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thống nhất triển khai phát triển ứng dụng và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cho hoạt động vận tải cuối tuần qua.

Theo đó, hành khách cần chủ động khai báo từ trước khi làm thủ tục hàng không. Bên cạnh đó, hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác...

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các Cảng vụ hàng không, cảng hàng không, hãng hàng không, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không khẩn trương chuẩn bị nguồn lực và triển khai kế hoạch, quy định phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo.

Cục yêu cầu các hãng hàng không có trách nhiệm kiểm tra việc khai báo y tế điện tử và tổ chức xử lý thông tin. Hãng yêu cầu, hướng dẫn, kiểm tra hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử mục “Khai báo di chuyển nội địa” tại ứng dụng PC-COVID.

Trong trường hợp hành khách không có thiết bị hoặc gặp khó khăn khi sử dụng các thiết bị điện tử thông minh, hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân lực, thiết bị để hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng và khai báo.

Hãng hàng không cũng cần tiếp nhận thông tin dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách từ ứng dụng PC-COVID, tổng hợp, rà soát thông tin hành khách theo từng địa phương đến và chuyển cho Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay vào 2 khung giờ mỗi ngày là 13h00 và 21h00 hàng ngày theo Mẫu thông tin di chuyển nội địa.

Các cảng vụ hàng không, hãng hàng không, cảng hàng không tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kèm các kiến nghị, đề xuất, gửi về Cục Hàng không Việt Nam trước 15h00 ngày 22/11/2021 để tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Hiện nay, hệ thống PC-COVID và các giải pháp kỹ thuật đã đảm bảo để có thể trích xuất dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách. Với việc các hành khách đều được khai báo di chuyển nội địa trên duy nhất một ứng dụng cũng sẽ giúp thống nhất và rất thuận lợi để trích xuất dữ liệu di chuyển của hành khách trực tiếp từ ứng dụng PC-COVID. Đồng thời, sẽ giúp thời gian làm thủ tục của hành khách, việc trích xuất dữ liệu cũng nhanh chóng hơn.