10:06 22/06/2018

HNX công bố 100 cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư

AN NHIÊN

HNX đã công bố 100 cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 22/6

HNX công bố 100 cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư
HNX công bố 100 cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố 100 cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 22/6.

Trong số 84 cổ phiếu bị hạn chế giao dịch được nêu tên, có Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, Công ty Cổ phần Lilama 45.4, Công ty Cổ phần BETON 6, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình, Công ty Cổ phần Sông Đà 12, Sông Đà 8, Sông Đà 1, Công ty Cổ phần Thuận Thảo, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh, Cônt ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex, Công ty Hồng Hà Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5…

HNX công bố 100 cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư - Ảnh 1.

Danh sách cổ phiếu bị hạn chế giao dịch.

9 mã bị đình chỉ giao dịch gồm Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á, Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico, Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng Sản Tây Bắc, Công ty Cổ phần Luyện Kim Phú Thịnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc Tế FBA, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

7 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng gồm Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng, Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh, Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Sông Đà 19, Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.