06:00 05/10/2021

Hỗ trợ 50%-100% chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng tại các cụm công nghiệp Quảng Nam

Mộc Minh

Với mức hỗ trợ từ 50%-100% chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư hạ tầng cho các cụm công nghiệp, dự kiến UBND tỉnh Quảng Nam sẽ chi khoảng 250 tỷ đồng cho chương trình này…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thông qua Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng vào cụm công nghiệp tại tỉnh Quảng Nam sẽ được hỗ trợ tới 100% kinh phí giải phóng mặt bằng, còn cụm công nghiệp di dời được hỗ trợ thêm 70% kinh phí đầu tư hạ tầng kĩ thuật, giai đoạn 2021-2025.

Để được hỗ trợ, dự án cụm công nghiệp phải nằm trong quy hoạch (phương án) phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt hoặc cho phép bổ sung trong từng thời kỳ; cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập; cụm công nghiệp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư…

Đối với các cụm công nghiệp nằm tại địa bàn 09 huyện miền núi phải có diện tích từ 05ha trở lên, gồm: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn và Tiên Phước. Hỗ trợ mỗi huyện miền núi tối đa 02 cụm công nghiệp, và chỉ hỗ trợ cụm công nghiệp thứ hai sau khi cụm công nghiệp thứ nhất lấp đầy trên 50% diện tích đất công nghiệp.

Còn các cụm công nghiệp tại địa bàn các huyện đồng bằng, thị xã, thành phố phải có diện tích từ 10ha trở lên. Hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng 01 cụm công nghiệp phục vụ di dời (nếu có).

Chương trình cũng hỗ trợ đối với các cụm công nghiệp thực hiện di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh; cụm công nghiệp đầu tư mới trên địa bàn tỉnh do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Đối với các cụm công nghiệp đầu tư mới: Trường hợp không lựa chọn được doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp thuộc 09 huyện miền núi thì mới giao cho đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư.

Đối với cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật: tại các cụm công nghiệp thuộc 09 huyện miền núi, ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua ngân sách cấp huyện 100% kinh phí giải phóng mặt bằng; mức hỗ trợ tối đa 20 tỷ đồng/cụm công nghiệp.

Đối với các cụm công nghiệp tại 09 huyện đồng bằng, ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua ngân sách cấp huyện 50% kinh phí giải phóng mặt bằng; mức hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng/cụm công nghiệp.

Trường hợp cụm công nghiệp do đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư thì sẽ hỗ trợ 100% kinh phí giải phóng mặt bằng; 50% tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng; mức hỗ trợ tối đa: 25 tỷ đồng/cụm công nghiệp.

Riêng đối với cụm công nghiệp thực hiện di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh thì hỗ trợ 100% kinh phí giải phóng mặt bằng; 70% tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng; mức hỗ trợ tối đa: 30 tỷ đồng/cụm công nghiệp.

Về nguồn kinh phí hỗ trợ, hằng năm, tùy thuộc vào điều kiện, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo rà soát, tổng hợp vào dự toán ngân sách, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bố trí để thực hiện chương trình.

Dự kiến tổng mức vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện chương trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2025 khoảng 250 tỷ đồng, mỗi năm bố trí khoảng 50 tỷ đồng.

 
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3924 phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn đến năm 2025, có xét đến năm 2035, nhằm đưa Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
Mục tiêu đến năm 2025, các dụm công nghiệp trong quy hoạch tại tỉnh Quảng Nam đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 75% và lấp đầy bình quân đạt 90% trong năm 2035.
Giá trị sản xuất công nghiệp (so với năm 2010) tại các cụm công nghiệp đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 25% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh, tương ứng 30.000 tỷ đồng và đạt 35.000 tỷ đồng vào năm 2035.
Lao động tại các cụm công nghiệp đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 20% trong tổng số lao động của ngành công nghiệp đang làm việc tại địa phương, tương ứng với 35.000 người và 40.000 người vào năm 2035. Quy mô, 92 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.613ha.
Quảng Nam sẽ phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng trưởng sản xuất công nghiệp với tốc độ nhanh, hiệu quả cao và bền vững; góp phần đưa tỉnh Quảng Nam phát triển đạt mức khá ở khu vực miền Trung.