16:16 30/07/2021

Quảng Nam: Chống gian lận do giao dịch ngầm bất động sản

Thanh Xuân

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Công văn số 4681/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có ý kiến chỉ đạo hàng loạt nội dung quan trọng liên quan đến nguồn thu từ đất đai, nguồn thu từ các dự án giao đất cho doanh nghiệp để đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư.

Cụ thể, giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc UBND cấp huyện cung cấp thông tin cho cơ quan thuế các dự án đầu tư bất động sản đã hoàn thành hồ sơ được đưa sản phẩm ra kinh doanh, các dự án đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất để kịp thời yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đồng thời, khi quyết định hoặc tham mưu cấp thẩm quyền cho phép tách thửa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định tại Điều 6, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, công khai, minh bạch giá chuyển nhượng và chấp hành nghiêm chế độ kế toán thống kê, hóa đơn, chứng từ, nghiêm cấm hành vi gian lận thuế, trốn thuế, khuyến khích chuyển nhượng quỹ đất được giao qua sàn kinh doanh bất động sản, đấu giá bất động sản.

Ngoài ra phải tiến hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước liên quan đến tách thửa chuyển nhượng cho các hộ gia đình, các tổ chức, đơn vị phải thực hiện nộp tại tỉnh Quảng Nam…

Giao Sở Tài chính thẩm định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất; rà soát tham mưu UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm đầy đủ, kịp thời, phù hợp giá giao dịch phổ biến trên thị trường để làm căn cứ quản lý thu các loại thuế, phí khi phát sinh chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất, chống thất thu ngân sách.

Tăng cường trách nhiệm, tính minh bạch, khoa học, khách quan, phù hợp với thực tiễn và thị trường trong hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất, thẩm định phương án giá đất khi giao, cho thuê đất cho doanh nghiệp trong một số lĩnh vực quy định mà không qua hình thức đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Chú ý thẩm định giá đất cụ thể sát giá thị trường đối với các doanh nghiệp đầu tư dự án khu đô thị, nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao để kinh doanh,…

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm, kiểm tra các dự án do doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh bất động sản trong việc chấp hành pháp luật có liên quan, tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép đầu tư hoặc thu hồi dự án đối với các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh không đúng, có hành vi thiếu minh bạch trong mua bán, chuyển nhượng quỹ đất được giao.

Tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương sửa đổi Luật kinh doanh bất động sản theo hướng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khi bán bất động sản phải thực hiện đấu giá hoặc qua sàn giao dịch bất động sản để chống gian lận do giao dịch ngầm...

Đặc biệt, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh kiểm tra, nắm bắt thông tin, kiên quyết đấu tranh chống gian lận thương mại trong quá trình các doanh nghiệp chuyển nhượng quỹ đất nhà nước giao để kinh doanh, giao dịch ngầm, mua bán không đúng với giá ghi trên hóa đơn, chứng từ.

Điều tra, truy cứu nếu phát hiện trường hợp doanh nghiệp tuồn quỹ đất ra ngoài cho cá nhân với giá thấp để bán (có trường hợp vẫn mượn tên doanh nghiệp dự án để rao bán) thu chênh lệch bất hợp pháp.