07:00 04/08/2022

Hòa Bình phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất 12 dự án với tổng diện tích 243,06 ha

Thanh Xuân -

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số: 1512/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022 (bổ sung lần 1) với tổng diện tích khoảng 243,06 ha…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó TP.Hòa Bình có 12 dự án với diện tích 895.028 m2 là: Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và bán đấu giá đất ở dân cư, tại tổ 14, phường Thịnh Lang; Hạ tầng kỹ thuật khu bán đấu giá đất ở dân cư tại xóm 10, xã Sủ Ngòi nay là tổ 5, phường Quỳnh Lâm;

Dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất xóm Hạnh Phúc, xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn nay là xã Thịnh Minh; Khu dân cư bán đấu giá đất ở tại tổ 5, phường Thống Nhất; Khu dân cư bán đấu giá đất ở tại xóm Đễnh, xã Mông Hóa (khu số 01); Khu dân cư bán đấu giá đất ở tại xóm Đễnh, xã Mông Hóa (khu số 02); Khu dân cư bán đấu giá đất ở tại xã Quang Tiến;

Dự án khu dân cư bán đấu giá đất ở tại xóm Tiểu Khu, xã Hòa Bình; Khu dân cư phường Thái Bình (khu thu hồi của Công ty Mai Bình); Khu nhà ở tại tổ 14, phường Hữu Nghị; Khu nhà ở tại Tổ 6, phường Tân Thịnh; Khu nhà ở tại phường Trung Minh.

Còn tại huyện Lạc Sơn có 4 dự án, tổng diện tích 301.000 m2 gồm: Dự án khu nhà ở tại xóm Búm, xã Ân Nghĩa; Khu nhà ở tại Phố Beo, Chiềng Trào, thị trấn Vụ Bản; Khu nhà ở tại phố Nghĩa Dân, thị trấn Vụ Bản; Khu nhà ở tại Đồng Vôi thị trấn Vụ Bản.

Huyện Cao Phong 2 dự án, tổng diện tích 224.983m2 gồm: Dự án đấu giá khu đất ở đô thị khu 2, thị trấn Cao Phong; Đấu giá khu dân cư xóm Bảm, xã Tây Phong.

Huyện Kim Bôi có 7 dự án, tổng diện tích 365.563m2 gồm: Dự án khu nhà ở xóm Sống, xã Vĩnh Đồng; Đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu Thành Công, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi; Khu nhà ở Mớ Đồi, thị trấn Bo; Khu nhà ở xóm Sống, xã Vĩnh Đồng; Khu nhà ở Mớ Đồi, thị trấn Bo; 2 Khu nhà ở xóm Sào Bắc xã Sào Báy.

Huyện Tân Lạc có Dự án khu dân cư An Khang, diện tích 114.000m2. Huyện Yên Thủy có Dự án khu dân cư Khu A, thị trấn Hàng Trạm 75.057m2.

Huyện Lương Sơn có 4 dự án, diện tích 455.000m2 là: Dự án đấu giá khu nhà ở tại đồi Lau, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn; Đấu giá khu nhà ở hai bên bờ sông Bùi (giai đoạn 1); Đấu giá Khu nhà ở thôn Cầu Sơn (Đầm Rái), xã Nhuận Trạch; Đấu giá khu nhà ở thôn Cầu Sơn, thôn Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch.

UBND tỉnh Hòa Bình giao UBND TP. Hòa Bình, UBND các huyện Lương Sơn, Cao Phong, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đo đạc, thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định; Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời cũng yêu cầu các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn UBND TP. Hòa Bình và các huyện Lương Sơn, Cao Phong, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện đơn giản hóa và rút gọn thủ tục về chuẩn bị đầu tư dự án; thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và xác định giá khởi điểm để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất.