14:37 07/06/2022

Hoàn thành 35% hợp phần về miễn, giảm thuế, phí trong chương trình phục hồi

Ánh Tuyết -

Thống kê từ Bộ Tài chính cho thấy, 5 tháng đầu năm ước thực hiện chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong chương trình phục hồi đạt 22.600 tỷ đồng. Đây là một trong các hợp phần có tiến độ đạt khá, khoảng 35% trong khi đa phần nhiệm vụ khác đều chậm trễ...

22.6000 tỷ đồng thuế, phí, lệ phí được miễn giảm, trợ lực người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn vì dịch bệnh.
22.6000 tỷ đồng thuế, phí, lệ phí được miễn giảm, trợ lực người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn vì dịch bệnh.

Cập nhật tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tại báo cáo một số nội dung liên quan đến vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, cho biết, Bộ đã hoàn thành cơ bản việc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách về miễn, giảm, gia hạn thu ngân sách; các chính sách tín dụng qua Ngân hàng Chính sách xã hội; đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

BAN HÀNH HÀNG LOẠT CHÍNH SÁCH, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

Cụ thể, thứ nhất, về các chính sách thu, Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hàng loạt Nghị định về việc miễn, giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Qua đánh giá sơ bộ 5 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện miễn, giảm khoảng 22,6 nghìn tỷ đồng thuế, phí, lệ phí trên tổng số 64 nghìn tỷ đồng dự kiến khi xây dựng chương trình, tương đương đạt trên 35%.

(Báo cáo của Bộ Tài chính).

Có thể kể đến như Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH13; Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Bên cạnh đó là Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022; Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước...

Nguồn: Bộ Tài chính.
Nguồn: Bộ Tài chính.

Còn đối với chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2022, do cần phải đánh giá cụ thể kết quả triển khai trong 2 năm 2020 và 2021 nên Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ để quyết định phương án phù hợp nhất.

Thứ hai, về các chính sách tín dụng, Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số Nghị định, Quyết định về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, tín dụng đối với học sinh, sinh viên như Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43; Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Kết quả triển khai thực hiện đến ngày 31/5, Ngân hàng chính sách xã hội phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tạo nguồn cho vay đạt 2,7 nghìn tỷ đồng và cho vay với dư nợ vay là 4,586 nghìn tỷ đồng.

Thứ ba, về các chính sách đảm bảo nguồn lực, Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 12/4/2022 về việc phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022.

Ngoài ra, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, trong đó, bổ sung 2,2 nghìn tỷ đồng cho các nhiệm vụ chi đầu tư thuộc chương trình phục hồi và 6,6 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết 43. Sau khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu, hoàn thiện.

Riêng đối với đề án huy động nguồn lực cho toàn bộ chương trình, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, dự kiến sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 6/2022.

Về triển khai thực hiện huy động nguồn lực, Bộ Tài chính đang được giao chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khả năng huy động khoản vay của Chính phủ Nhật Bản và vay vốn IDA hủy năm 2022 của Ngân hàng Thế giới (WB).

Bên cạnh các nhiệm vụ chủ trì nêu trên, Bộ Tài chính chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách và tổ chức thực hiện.

Theo đó, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 về chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học dân lập, tư thục; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xây dựng, trình Chính phủ ban hành một số Nghị định về hỗ trợ lãi suất, chính sách tín dụng ưu đãi...

Đồng thời, phối hợp với Bộ Lao động thương binh và xã hội trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Ngoài ra, phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư ban hành danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình, phương án điều hòa vốn chương trình và vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025.

ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI

Giới chuyên gia cho rằng Nghị quyết 43 được thông qua một cách khẩn trương trong kỳ họp bất thường đầu năm nhưng lại chậm đi vào cuộc sống, chưa đáp ứng kỳ vọng của cử tri và doanh nghiệp. 

Đề xuất các giải pháp để đảm bảo nguồn thực hiện chương trình phục hồi, Bộ Tài chính cho hay, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung tăng chi đầu tư phát triển năm 2022 do Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì báo cáo và phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021, Bộ sẽ trình cấp có thẩm quyền tổng mức và phương án huy động các nguồn lực năm 2022 để thực hiện chương trình.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ có văn bản gửi Bộ Lao động thương binh và xã hội đề nghị rà soát, tổng hợp dự kiến số đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và đề nghị các địa phương chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương và chỉ đạo thực hiện chính sách quy định.

Đồng thời, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Lao động thương binh và xã hội sớm trình cấp có thẩm quyền cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

Ngoài ra, do tác động của nhiều yếu tố khách quan như xung đột Nga-Ucraine, dịch bệnh diễn biến khó lường, trong quá trình điều hành, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tập trung phân tích, đánh giá kịp thời tác động đến kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước, chủ động trình cấp có thầm quyền các giải pháp phù hợp tình hình thực tế.