06:00 11/09/2021

Hơn 630 tỷ đồng tiền bảo hiểm đã được tạm dừng đóng

Nhật Dương

Đến hết ngày 10/9, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 516 đơn vị với 94.329 lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, với số tiền trên 630 tỷ đồng tại 48 địa phương…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa cập nhật về tiến độ triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm.

Theo đó, tính đến hết ngày 10/9, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 516 đơn vị với 94.329 lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, với số tiền trên 634,1 tỷ đồng tại 48/63 tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng xác nhận danh sách cho 984.189 lao động của 33.098 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 62/63 tỉnh, thành phố.

Trong đó gồm:748.471 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 30.296 đơn vị; 124.772 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 1.788 đơn vị.

1.142 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 10 đơn vị; 50.981 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 659 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc.

Có 37.592 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 190 đơn vị.

Ngoài ra, còn có 21.231 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 155 đơn vị.