21:22 30/12/2020

HOSE chính thức nâng lô giao dịch tối thiểu lên 100 chứng khoán từ tuần tới

Hà Anh

Mỗi lệnh giao dịch lô chẵn không được vượt quá khối lượng tối đa 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa ra thông báo điều chỉnh đơn vị giao dịch lô chẵn từ ngày 4/1/2021.

Theo HOSE, căn cứ kết quả thử nghiệm giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và các công ty Chứng khoán Thành viên của HOSE, tất cả các Công ty Chứng khoán đã sẵn sàng cho việc triển khai điều chỉnh đơn vị giao dịch lô chẵn.

Đồng thời, được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có Quyết định số 894/QĐ-SGDHCM ngày 30/12/2020 về việc sửa đổi Quy định về thời gian giao dịch, biên độ giao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại HOSE.

Theo đó, đơn vị giao dịch lô chẵn áp dụng tại HOSE sẽ là 100 (một trăm) cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ ETF và chứng quyền. Mỗi lệnh giao dịch lô chẵn không được vượt quá khối lượng tối đa 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.

Thời gian chính thức áp dụng quy định bắt đầu từ ngày thứ Hai, 04/01/2021.

Được biết, trong phiên giao dịch khớp lệnh chiều ngày 17/12/2020, HOSE nhận được phản ánh của một số Công ty Chứng khoán về lệnh giao dịch có hiện tượng chậm.

HOSE đã theo dõi và phát hiện một vài trường hợp kết quả khớp lệnh được trả về chậm, có thể do hoạt động giao dịch tăng mạnh trong phiên hôm nay.

Ngoài ra, hệ thống giao dịch chuyển sang phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa và kết thúc ngày giao dịch bình thường, không có sai sót.