23:59 17/03/2010

HOSE chuẩn bị thử nghiệm giao dịch buổi chiều

Thùy Duyên

HOSE đang trù tính kế hoạch thử nghiệm kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều, thay vì gói gọn trong buổi sáng như hiện nay

Kéo dài thời gian sang buổi chiều, phương thức dự kiến của HOSE có điều chỉnh trong thời lượng của các đợt khớp lệnh.
Kéo dài thời gian sang buổi chiều, phương thức dự kiến của HOSE có điều chỉnh trong thời lượng của các đợt khớp lệnh.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đang trù tính kế hoạch thử nghiệm kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều, thay vì gói gọn trong buổi sáng như hiện nay.

HOSE vừa có công văn gửi các công ty chứng khoán thành viên về việc dự kiến kéo dài phương thức và thời gian giao dịch.

Theo công văn trên, các công ty chứng khoán cần có ý kiến phản hồi về HOSE, tập trung ở những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch thử nghiệm nói trên.

HOSE dự kiến sẽ tiến hành việc thử nghiệm trong tháng 6 – 7/2010. Ngoài thời gian giao dịch được kéo dài sang buổi chiều, thời gian cho các đợt khớp lệnh cũng dự kiến có những điều chỉnh.

Cụ thể, mỗi ngày giao dịch sẽ bao gồm phiên buổi sáng với thời gian của đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa là từ 8h30 - 8h45, đợt khớp lệnh liên tục thứ nhất nối tiếp từ 8h45 - 11h30; phiên chiều nối tiếp đợt khớp lệnh liên tục thứ hai từ 13h00 - 13h45, đến đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa từ 13h45-14h00; cuối cùng là giao dịch thỏa thuận từ 14h00 - 14h30.

Với thời gian giao dịch nói trên, trong quãng nghỉ từ 11h30 – 13h00, quy định HOSE đưa ra là các công ty chứng khoán không được phép thêm, hủy, sửa lệnh.

Như vậy, nếu kế hoạch trên được chính thức triển khai, giao dịch trên HOSE về cơ bản vẫn giữ nguyên các đợt khớp lệnh như hiện nay, nhưng thời lượng khớp lệnh định kỳ mở cửa được rút ngắn từ 30 phút xuống còn 15 phút; giao dịch buổi sáng cũng được kéo dài thêm 30 phút tập trung cho khớp lệnh liên tục và kéo sang đầu giờ chiều; thời lượng đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa và giao dịch thỏa thuận được giữ nguyên.

Ngoài yếu tố thời gian, phương thức giao dịch dự kiến đó của HOSE vẫn giữ sự khác biệt so với giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Hiện HNX áp phương thức khớp lệnh liên tục từ giờ mở cửa (8h30) cho đến kết thúc phiên (11h00). Phương thức khớp lệnh liên tục thông suốt đó được cho là phù hợp với HNX, khi tại đây có nhiều cổ phiếu nhỏ với thanh khoản thấp.