07:45 29/10/2021

HSG ước lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2020 - 2021 đạt 4.313 tỷ đồng

Lan Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất niên độ tài chính 2020-2021 (từ ngày 1/10/2020 đến ngày 30/9/2021)...

Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home của Tập đoàn Hoa Sen.
Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home của Tập đoàn Hoa Sen.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất niên độ tài chính 2020-2021 (từ ngày 1/10/2020 đến ngày 30/9/2021).

Theo đó, sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 2.253.733 tấn, đạt 139% so với cùng kỳ, hoàn thành 125% kế hoạch; doanh thu ước đạt 48.727 tỷ đồng, đạt 177% so với cùng kỳ, hoàn thành 148% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 4.313 tỷ đồng, đạt 374% so với cùng kỳ, hoàn thành 288% kế hoạch.

Ước kết quả kinh doanh hợp nhất niên độ tài chính 2020-2021.
Ước kết quả kinh doanh hợp nhất niên độ tài chính 2020-2021.

Riêng quý 4 niên độ tài chính 2020-2021 (từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/9/2021), sản lượng tiêu thụ ước đạt 559.578 tấn, doanh thu ước đạt 15.797 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 940 tỷ đồng, lần lượt đạt 109%, 189% và 209% so với cùng kỳ.

Ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 của niên độ tài chính 2020-2021.
Ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 của niên độ tài chính 2020-2021.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhờ lợi thế về hệ thống nhà máy và hệ thống chi nhánh - cửa hàng trải dài trên toàn quốc, HSG vẫn đảm bảo việc sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa thông suốt trong mọi điều kiện.

Ngoài ra, việc tăng trưởng sản lượng xuất khẩu ở tất cả các thị trường đã đóng góp lớn vào sản lượng và lợi nhuận của HSG trong niên độ tài chính 2020-2021.

Nhờ chủ động triển khai các phương án ứng phó với các tình huống đại dịch Covid-19, linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, thích ứng với tình hình thị trường tại từng thời điểm nên các chỉ tiêu kinh doanh của HSG đã tăng trưởng mạnh mẽ trong niên độ tài chính 2020-2021, tiếp tục ghi tên trong câu lạc bộ doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế nghìn tỷ năm 2021.

Những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế, các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ cộng với những nền tảng vững chắc và tiềm lực nội tại của HSG sẽ là động lực để HSG phát triển mạnh mẽ và có những bước tiến xa hơn trong thời gian sắp tới.