08:15 24/11/2009

ICV hoàn trả gần 210 triệu USD cho cổ đông

Duy Cường

Thông báo của Indochina Capital Vietnam mới đây cho thấy quỹ đã hoàn trả cho cổ đông 81% giá trị tài sản ròng

Biểu đồ so sánh giá chứng chỉ quỹ ICV với VN-Index - Nguồn: ICV.
Biểu đồ so sánh giá chứng chỉ quỹ ICV với VN-Index - Nguồn: ICV.
Thông báo của Indochina Capital Vietnam (ICV) mới đây cho thấy quỹ đã hoàn trả cho cổ đông gần 210 triệu USD (81% NAV), đưa số chứng chỉ quỹ đang lưu hành từ 45,63 triệu xuống còn hơn 9 triệu.

Tính đến hết tháng 10/2009, giá trị tài sản ròng (NAV) của ICV còn 47,73 triệu USD, với số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành là hơn 9 triệu, tương ứng với 5,28 USD/chứng chỉ quỹ.

Như vậy, tính đến ngày 30/10, NAV của 1 chứng chỉ quỹ ICV vẫn cao hơn giá chứng chỉ quỹ đang niêm yết trên thị trường chứng khoán London 0,92 USD.

Theo báo cáo của ICV, danh mục đầu tư của quỹ có 17,5% là tiền mặt và các tài sản tương đương; cổ phiếu niêm yết chiếm 19,6%, cổ phiếu chưa niêm yết chiếm 6,5% và góp vốn cổ phần doanh nghiệp chưa niêm yết (Private Equity) chiếm 56,4%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11/2009, giá chứng chỉ quỹ của ICV trên thị trường chứng khoán London ở mức 4,2 USD - giảm 3,7% so với ngày 30/10/2009.