09:30 04/09/2009

Indochina Capital Vietnam tuyên bố thoái vốn

Duy Cường

Ngày 3/9, với 98,5% phiếu thuận, đại hội cổ đông bất thường của ICV đã đưa ra quyết định thoái vốn để đóng quỹ

Ngày 7/3/2007, Indochina Capital trở thành công ty ở Việt Nam đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán London.
Ngày 7/3/2007, Indochina Capital trở thành công ty ở Việt Nam đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán London.
Ngày 3/9/2009, với 98,5% phiếu thuận, đại hội cổ đông bất thường của Indochina Capital Vietnam Holdings Limited (ICV) đã đưa ra quyết định thoái vốn để đóng quỹ.

Thông báo của ICV cho biết, do công ty hiện đang tuần tự tiến hành thoái vốn ở hầu hết các danh mục đầu tư, Liên doanh dự kiến giữa Ban điều hành đầu tư hiện hữu của công ty và Dragon Capital sẽ không có hiệu lực.

Thay vào đó, Ban điều hành đầu tư sẽ quản lý quá trình thoái vốn dựa trên các điều khoản về quản lý đầu tư hiện hữu, ngoại trừ việc phí quản lý sẽ được điều chỉnh giảm xuống bắt đầu từ ngày 3/9/2009.

Theo đó, phí sẽ điều chỉnh từ 1,5% về mức 0,75% giá trị tài sản ròng (NAV) trong năm đầu tiên; 0,5% cho năm thứ hai; và 0,25% cho các năm kế tiếp, cộng thêm khoản phí 1% cho mỗi lần phân phối cho các cổ đông (cả trước và sau khi bất kỳ lần thanh lý nào được thực hiện) trong năm đầu tiên; 0,75% trong năm thứ 2; và 0,5% cho các năm kế tiếp.

Ngoài ra, còn có khoản phí khuyến thưởng (incentive fee) tương đương 10% giá trị mà cổ đông nhận được vượt quá giá trị NAV của một cổ phiếu quỹ vào ngày 1/9/2009 - ngày cuối cùng trước khi các thay đổi trong chính sách đầu tư có hiệu lực.

Ngay sau khi có quyết định của đại hội cổ đông, giá cổ phiếu của ICV niêm yết trên thị trường chứng khoán London đã tăng 11,57% so với phiên trước đó, lên 4,57 USD/cổ phiếu.

Indochina Capital Vietnam tuyên bố thoái vốn - Ảnh 1
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ICV từ tháng 3/2007 - 2/9/2009 - Nguồn: London Stock Exchange.

Điều này có thể là do giá trị tài sản ròng (NAV) của ICV tính đến trước ngày 3/9 đang cao hơn giá cổ phiếu đang niêm yết. Theo báo cáo của ICV, tính đến ngày 31/7, NAV tính trên mỗi cổ phiếu của công ty này đạt 5,32 USD/cổ phiếu - tăng trên 110% so với cuối năm 2008. Từ 31/7 - 3/9/2009, VN-Index tăng 15,86%.

Tính đến ngày 31/7/2009, NAV của ICV đạt gần 243 triệu USD - từ mức 500 triệu USD ban đầu, tăng hơn 14% so với cuối năm 2008, trong đó danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết chiếm 37,9% NAV, cổ phiếu chưa niêm yết chiếm 4,3% NAV, đầu tư vào góp vốn cổ phần (Private Equity) chiếm 11,2% NAV, trái phiếu chiếm 0% NAV; tiền mặt và tài sản khác chiếm 46,7% NAV.

Indochina Capital Vietnam tuyên bố thoái vốn - Ảnh 2
Biểu đồ so sánh giá cổ phiếu ICV so với NAV/cổ phiếu - Nguồn: ICV.

Trong danh mục đầu tư cổ phiếu, tính đến ngày 31/7/2009, ICV nắm giữ số cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt (BVH-HOSE) chiếm 6,9% NAV của công ty; VCB (6,8%); FPT (5%), VNM (3,8%); DPM (2,5%); GMD (2,3%), REE (2,1%); Ninomaxx (2,2%);...

Indochina Capital Vietnam tuyên bố thoái vốn - Ảnh 3
Cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành của ICV tính đến ngày 31/7/2009 - Nguồn: ICV.