17:02 20/09/2021

IDC lên kế hoạch chuyển sàn và điều chỉnh tăng hơn 50% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh -

Công ty sẽ điều chỉnh tăng chỉ tiêu doanh thu từ 996 tỷ đồng lên 1.711 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng từ 557,587 tỷ đồng lên 1.273 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng từ hơn 460 tỷ lên 1.032 tỷ đồng...

Sơ đồ giá cổ phiếu IDC.
Sơ đồ giá cổ phiếu IDC.

Tổng Công ty Idico (mã IDC-HNX) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2021 với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, phân phối lợi nhuận và chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE.

Cụ thể: kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu của IDC đạt hơn 511 tỷ đồng, bằng 51,31% kế hoạch năm (996,398 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 56,77% đạt gần 316 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt gần 255 tỷ đồng, bằng hơn 55% kế hoạch năm.

IDC cho biết, 6 tháng cuối năm, công ty tiếp tục thoái vốn tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ và các khoản đầu tư tài chính. Việc tái cấu trúc lĩnh vực hoạt động của công ty mẹ và các công ty con dự kiến lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch trên 450 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cho biết cũng đã cân đối được dòng tiền cho hoạt động kinh doanh và đầu tư các dự án nhờ thoái vốn tại Thủy điện Đắk Mi, Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ và nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng…

Qua đó, công ty sẽ điều chỉnh tăng chỉ tiêu doanh thu từ 996 tỷ đồng lên 1.711 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng từ 557,587 tỷ đồng lên 1.273 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng từ hơn 460 tỷ lên 1.032 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, công ty cũng trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020 là 314 tỷ; luỹ kế lợi nhuận chưa phân phối 1.346 tỷ đồng - chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt (900 tỷ đồng) và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% cổ phiếu (300 tỷ đồng). Thời gian thanh toán cổ tức do HĐQT quyết định phù hợp với kết quả kinh doanh và dòng tiền Công ty.

Đáng chú ý, công ty còn trình kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu IDC từ HNX sang niêm yết HOSE, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ; miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Bảo và bầu thay thế.

Trước đó, Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bách Việt do ông Đặng Chính Trung, Tổng Giám đốc của Idico là Ủy viên Hội đồng thành viên của Thương mại Bách Việt đăng ký mua thêm 19,5 triệu cổ phiếu IDC. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 14/9 đến 8/10/2021.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/9, giá cổ phiếu IDC tăng 2,39% lên mức 47.100 đồng/cổ phiếu với hơn 17,8 triệu đơn vị được giao dịch.