10:02 11/01/2012

Kết quả kinh doanh năm 2011 của PXS và MPC

Mai Anh

Hai doanh nghiệp niêm yết trên HSX là PXS và MPC công bố kết quả kinh doanh năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu PXS trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu PXS trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HSX) và Công ty Cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú (mã MPC-HSX) công bố kết quả kinh doanh năm 2011.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2011 và lũy kế năm 2011 (chưa bao gồm hợp nhất các xí nghiệp trực thuộc và chưa kiểm toán).

Theo đó, riêng quý 4/2011, doanh thu của PXS đạt 324,2 tỷ đồng, tăng 79,14% so với cùng kỳ năm 2010; Lợi nhuận sau thuế đạt 36,6 tỷ đồng, giảm 29,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2011, doanh thu của công ty đạt 1.083 tỷ đồng, tăng 120,8% so với cùng kỳ và hoàn thành 102,2% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 109,46 tỷ đồng, tăng 24,76% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 101,33% kế hoạch.

Theo kế hoạch vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua trong năm 2011, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 500 tỷ đồng, tuy nhiên sau đợt phát hành tăng vốn điều lệ kết quả tăng vốn chỉ đạt hơn 375,8 tỷ đồng hoàn thành 75% kế hoạch.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú (mã MPC) thông báo cả năm 2011, khối lượng xuất khẩu của MPC đạt 27,17 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu đạt 334,38 triệu USD. So với năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của công ty tăng 17,5% về lượng và 35% về giá trị.

Năm 2011, MPC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2011 với kim ngạch xuất khẩu đạt 360.00 triệu USD; sản lượng sản suất đạt 36.000,00 tấn tôm thành phẩm; tổng doanh thu đạt 7.524 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt là 705,50 tỷ đồng và 615,50 tỷ đồng.