15:28 06/09/2018

Khối ngoại "sang tay" khối lượng lớn cổ phiếu Techcombank

Hà Anh

VSD đã chuyển quyền sở hữu 600.000 cổ phiếu TCB thuộc sở hữu của Forum One - VCG Partners Vietnam Fund cho hai quỹ khác là Vietnam Growth Stock Income Mother Fund và Seahedge Philippines Fund

Tính đến ngày 25/7/2018, TCB có 3.496.592.160 cổ phiếu đang lưu hành.
Tính đến ngày 25/7/2018, TCB có 3.496.592.160 cổ phiếu đang lưu hành.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa có thông báo việc chuyển quyền sở hữu cổ phần TCB của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Theo công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, VSD đã chuyển quyền sở hữu 600.000 cổ phiếu TCB thuộc sở hữu của Forum One - VCG Partners Vietnam Fund cho hai quỹ khác là Vietnam Growth Stock Income Mother Fund và Seahedge Philippines Fund. Theo đó, mỗi quỹ nhận 300.000 cổ phần. Ngày có hiệu lực chuyển quyền sở hữu là 31/8.

Cùng ngày, VSD cũng chuyển quyền sở hữu 750.000 cổ phiếu TCB từ Deutsche Bank AG London cho British Columbia Investment Management Corporation.

Tổng số cổ phần TCB mà VSD chuyển nhượng là 1,35 triệu cổ phiếu, và đóng cửa phiên gia dịch ngày 31/8, giá cổ phiếu TCB đạt mức 26.300 đồng/cổ phiếu và giá trị của vụ chuyển nhượng này khoảng 35,5 tỷ đồng.

Trước đó, VSD cho biết Deutsche Bank đã hoàn tất thỏa thuận bán 8.751.315 cổ phiếu TCB và giao dịch được thực hiện thông qua hình thức chuyển quyền sở hữu trên VSD, hiệu lực ngày 21/8/2018.

Theo đó, toàn bộ cổ phiểu trên đã được Deutsche Bank chuyển nhượng cho 9 nhà đầu tư ngoại bao gồm: Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund; Grandeur Peak Global Reach Fund; Grandeur Peak International Opportunities Fund; Grandeur Peak Global Opportunities Fund; Grandeur Peak Global Opportunities, L.P; Grandeur Peak Global Stalwarts Fund; Grandeur Peak International Stalwarts Fund; Ensign Peak Advisors INC; Grandeur Peak International Stalwarts, L.P.

Ước tính theo mức giá đóng cửa ngày 21/8, giá cổ phiếu TCB đạt mức 26.500 đồng/cổ phiếu và số cổ phiếu trên có giá trị đạt khoảng 232 tỷ đồng.

Trước đó, TCB thông báo phát hành 2.331.061.440 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:2 (1 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới).

Tính đến ngày 25/7/2018, TCB có 3.496.592.160 cổ phiếu đang lưu hành với tổng giá trị là gần 34.966 tỷ đồng.