21:56 21/03/2019

Không chấp hành thông báo thuế, KMR bị cưỡng chế hơn 19 tỷ đồng

Hà Anh

KMR bị cưỡng chế số tiền là hơn 19,6 tỷ đồng do người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu KMR trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu KMR trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần MIRAE (mã KMR-HOSE) thông báo quyết định của Cục thuế về cưỡng chế thuế.

Cu thể: năm 2014 công ty nhận được quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bi cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Theo đó, KMR bị cưỡng chế số tiền là hơn 19,6 tỷ đồng do người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế.

Tiếp đó, trong 4 năm từ 2015-2018, công ty liên tiếp nhận được quyết định áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng để thi hành Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp do công ty đã không chấp hành thông báo nêu trên.

Liên quan đến các khoản thuế này, công ty đã có công văn giải trình và công bố thông tin tại HOSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày 22/12/2017, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành thông báo để chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế cuối cùng là quyết định vào ngày 29/5/2017.

Công ty cho biết đã rút kinh nghiệm các sai sót thực hiện công bố thông tin liên quan đến các quyết định của cơ quan thuế và năm 2018, công ty đã thực hiện nghiêm túc thực hiện công bố thông tin về các quyết định của cơ quan thuế theo quy định.

Trên thị trường chứng khoán, trong 3 tháng qua giá cổ phiếu KMR giảm 9,54% từ 3.250 đồng xuống còn 2.930 đồng/cổ phiếu.