20:24 19/01/2022

Không công bố thông tin đúng quy định, TGG và NTL bị phạt tiền

Hà Anh -

Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG-HOSE) bị phạt tổng cộng hơn 230 triệu đồng, còn NTL bị phạt 70 triệu đồng...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG-HOSE).

Theo đó, công ty này bị phạt tổng cộng 232,5 triệu đồng - trong đó, phạt 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 156/2020/NĐ-CP) do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: TGG không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (hệ thống IDS) và trên trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu cụ thể như:

- Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2020; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021; Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trần Quyết Thắng (ngày 11/12/2019, ngày 18/12/2019), Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đặng Mai Hương (ngày 31/3/2020, ngày 24/01/2021); CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống IDS và trên trang thông tin điện tử của HSX các tài liệu: Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020; Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán năm 2020; Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Trần Quyết Thắng (ngày 11/12/2019, ngày 18/12/2019).

TGG bị phạt tiền 125 triệu đồng do không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành; không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

Cụ thể: TGG không có thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập).

Đồng thời, phạt tiền 7,5 triệu đồng đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định 156/2020/NĐ-CP do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật. Cụ thể: TGG không có người phụ trách quản trị công ty.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) với số tiền là 70 triệu đồng.

Nguyên nhân là do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và chưa công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của HOSE các tài liệu sau: Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại các Báo cáo tài chính: BCTC kiểm toán năm 2020, BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC soát xét bán niên năm 2021).