Khủng hoảng di cư đe dọa châu Âu

“Trùm đầu cơ” hứa chi 500 triệu USD giúp người di cư

Diệp Vũ

Thế giới hiện có khoảng 65,3 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa...

Thua bầu cử, Thủ tướng Đức hối tiếc chính sách nhập cư

Bình Minh

“Nếu tôi có thể, tôi sẽ quay ngược thời gian lại nhiều, nhiều năm trước để có sự chuẩn bị tốt hơn”...