09:11 16/09/2009

Kinh doanh nhà giá rẻ được miễn thuế thu nhập

Từ Nguyên

Các khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội sẽ được miễn toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009

Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội đã được Chính phủ ban hành trong thời gian qua.
Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội đã được Chính phủ ban hành trong thời gian qua.
Các khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội sẽ được miễn toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009.

Đó là một trong những nội dung chính của Thông tư hướng dẫn về các khoản miễn, giảm thuế theo chương trình kích cầu của Chính phủ vừa được Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 28/10 tới.

Theo đó, các khoản thu nhập doanh nghiệp được miễn nộp trong năm 2009 gồm: thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho thuê đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân làm việc tại các khu công nghiệp; thu nhập từ các hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để bán, để cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở.

Số thu nhập miễn thuế được xác định theo kết quả hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp hạch toán riêng. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của các hoạt động kinh doanh được miễn thuế với tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2009.

Các dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua; về đối tượng, điều kiện được thuê, được thuê mua, được mua nhà theo quy định Chính phủ.

Trước đó, Chính phủ cũng đã quyết định cho phép các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh nhà ở cho người có thu nhập thấp được giảm 50% thuế giá trị gia tăng từ ngày 22/7/2009 đến hết ngày 31/12/2009.