22:35 28/03/2022

Lao động trong khu công nghiệp được hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà

Phúc Minh -

Người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm có hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội được hỗ trợ tiền thuê nhà mức từ 1,5 – 3 triệu đồng…

Ảnh sưu tầm.
Ảnh sưu tầm.

Thủ tướng Chính phủ ngày 28/3 ký ban hành Quyết định số 08/2022 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, người lao động thuộc diện thụ hưởng thuộc nhóm có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay lại thị trường lao động, làm việc khu công nghiệp, chế xuất, khu kinh tế, 24 tỉnh thành thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang.

Cụ thể, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được hỗ trợ hàng tháng 500.000 đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng. Điều kiện hỗ trợ là ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/6/2022; có hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện trước ngày 1/1/2022.

Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115 của Chính phủ, thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Với người lao động quay trở lại thị trường lao động, mức hỗ trợ hàng tháng 1.000.000 đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng. 

Điều kiện hỗ trợ với nhóm này là: Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4//2022 đến ngày 30/6/2022.

Đồng thời, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Về thủ tục hỗ trợ, người lao động làm đơn đề nghị, doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 2 hoặc 3 tháng. Sau khi bảo hiểm xã hội xác nhận, sồ sơ được gửi đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định, cấp tỉnh phê duyệt.

Thời gian cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022. Quy tình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người lao động kéo dài tối thiểu trong 11 ngày, sau đó tiền sẽ được chi trả cho người lao động.

Quyết định nêu rõ, nguyên tắc hỗ trợ là đảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ.

Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng hỗ trợ 1 lần trong 1 tháng và không quá 3 tháng.