17:18 23/12/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 24-31/12

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2018.

* Ngày 24/12/2018, Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Cần Đơn (mã SJD-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 24/12/2018, Công ty Cổ phần cao su Sao Vàng (mã SRC-HOSE) tạm ứng trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 25/12/2018, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 25/12/2018, Công ty Cổ phần pin Ắc quy niềm Nam (mã PAC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 25/12/2018, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 25/12/2018, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (mã VPS-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 25/12/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 25/12/2018, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

* Ngày 25/12/2018, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CAV-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 25/12/2018, Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG-HOSE) trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 26/12/2018, Công ty Cổ phần May Sông Hồng (mã MSH-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

* Ngày 26/12/2018, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 26/12/2018, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 26/12/2018, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã SZL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

* Ngày 26/12/2018, Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 27/12/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UDICO-IDICO) (mã UIC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.400 đồng).

* Ngày 27/12/2018, Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 27/12/2018, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 27/12/2018, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp Đà Nẵng (mã DAE-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã SCS-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 800 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (mã NFC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (mã D11-HNX) chia cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (mã SFG-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI-HOSE) thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (mã HLY-HNX) thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã SCS-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 01/2018 bằng tiền với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (mã VNG-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).