13:27 20/02/2023

Liên tiếp bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên cho hàng loạt Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước

Việc bổ nhiệm này là bước kiện toàn đội ngũ kiểm soát viên, ban kiểm soát của các Tập đoàn, Tổng công ty 100% vốn nhà nước theo chủ trương của của Lãnh đạo Ủy ban và quy định của pháp luật nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước được Chính phủ giao…

Lễ bổ nhiệm kiểm soát viên chuyên trách tại Vinachem
Lễ bổ nhiệm kiểm soát viên chuyên trách tại Vinachem

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa liên tiếp trao quyết định bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên chuyên trách tại hàng loạt Tập đoàn, Tổng công ty lớn của Nhà nước.

Việc bổ nhiệm này là bước kiện toàn đội ngũ kiểm soát viên, ban kiểm soát của các Tập đoàn, Tổng công ty 100% vốn nhà nước theo chủ trương của của Lãnh đạo Ủy ban và quy định của pháp luật nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước được Chính phủ giao…

Cụ thể, trong các ngày 13 và 16/2 Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trưởng Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; kiểm soát viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; kiểm soát viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh, đây là bước kiện toàn đội ngũ Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát của các Tập đoàn, Tổng công ty 100% vốn nhà nước theo chủ trương của của Lãnh đạo Ủy ban và quy định của pháp luật nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước được Chính phủ giao.

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong công tác; tạo điều kiện tối đa về điều kiện làm việc, chế độ phúc lợi để các Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Ủy ban, đóng góp cho sự phát triển an toàn, bền vững của các đơn vị.

Được biết, năm 2022, đơn vị này ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng (bằng 114% kế hoạch và 133% so với năm 2021).

Ngoại trừ Tập đoàn Điện lực Việt Nam có lỗ đột biến do nguyên nhân khách quan, tổng lợi nhuận trước thuế của 18 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 39.219 tỷ đồng (bằng 173% kế hoạch và bằng 117% so với năm 2021).

Trong đó, 15 đơn vị hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 17 đơn vị hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; 16 đơn vị hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước.

Một số Tập đoàn, Tổng công ty đã có nhiều nỗ lực, đạt nhiều kết quả tích cực, vượt mức kế hoạch tại nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh so với những năm trước như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)...

Công tác đầu tư có chuyển biến tích cực. Sau 4 năm chuyển về Ủy ban quản lý, có 41 dự án nhóm A, 125 dự án nhóm B đã được các Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc Ủy ban phê duyệt/triển khai thực hiện/hoàn thành đầu tư.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Tập đoàn, Tổng Công ty, cuối năm 2022 Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật để triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư; trong đó, có 10 dự án lớn, quan trọng, cấp thiết đã chậm tiến độ từ nhiều năm, với tổng mức đầu tư khoảng 259.000 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm, có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đó là các cơ sở hạ tầng thiết yếu, các công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt cả về kinh tế, chính trị lẫn an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng như chuỗi dự án Lô B, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, Cảng hàng không quốc tế Long Thành...