16:47 05/02/2013

Masan Consumer dự kiến lại có vụ thâu tóm lớn

Hà Anh

Sau đợt phát hành, KKR Ma San Aggregator L.P. nắm giữ 45,68 triệu cổ phiếu Masan Consumer, chiếm 8,7% vốn điều lệ

Sản phẩm của Masan Consumer.<br>
Sản phẩm của Masan Consumer.<br>
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (Masan Consumer) vừa công bố kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ.

Theo đó, Masan Consumer đã phân phối thành công 22,85 triệu cổ phiếu với giá khoảng 99.486,57 đồng/cổ phiếu. Tổng thu ròng từ đợt chào bán sau khi đã trừ các chi phí là 2.219,44 tỷ đồng.

Như vậy, sau đợt phát hành, KKR Ma San Aggregator L.P. nắm giữ 45,68 triệu cổ phiếu Masan Consumer, chiếm 8,7% vốn điều lệ.

Trước đó, KKR đã đầu tư 159 triệu USD vào Masan Consumer vào tháng 4/2011 và với mức đầu tư này, KKR sẽ có hai ghế trong Hội đồng Quản trị của Masan Consumer.

Hôm nay, ngày 5/2, Hội đồng Quản trị Masan Consumer đã thông qua việc phê duyệt đầu tư mua tối đa 100% cổ phần của một công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam với tổng giá trị đầu tư tối đa là 700 tỷ đồng.

Trước đó, Masan Consumer đã mua 2,017 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo từ Gemadept, nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,9% vốn điều lệ.