09:18 18/09/2022

Mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến

Đỗ Như

Từ ngày 18/9 đến 17h ngày 30/9/2022, Bộ Giáo dục – Đào tạo mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục &Đào tạo vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đào tạo đại học về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Để đảm bảo công tác tuyển sinh năm 2022 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng Quy chế, Bộ Giáo dục &Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học; các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học; các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo) nghiêm túc thực hiện Quy chế tuyển sinh hiện hành, các văn bản hướng dẫn một số nội dung.

Đối với công tác công bố điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, các cơ sở đào tạo công bố điểm trúng tuyển phải kèm theo việc công bố thang điểm xét tuyển và thông tin tiêu chí phụ (nếu có). Cơ sở đào tạo cập nhật chính xác danh sách thí sinh trúng tuyển vào Hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung (sau đây gọi là Hệ thống) trước 17h00 ngày 17/9 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách thí sinh trúng tuyển được cập nhật vào Hệ thống.

Các cơ sở đào tạo rà soát kỹ danh sách, thông tin dữ liệu của các thí sinh trúng tuyển trước khi thông báo trúng tuyển. Trong thông báo kết quả, giấy báo trúng tuyển cần có thêm ghi chú: Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cơ sở dữ liệu ngành, do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.

Các Cơ sở đào tạo cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển theo cấu trúc quy định vào Hệ thống. Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét tuyển sớm nhưng đăng ký sai phương thức xét tuyển hoặc tổ hợp xét tuyển đã được các cơ sở đào tạo đưa vào danh sách lọc ảo thì cơ sở đào tạo vẫn phải giữ nguyên thông tin về phương thức xét tuyển hoặc mã tổ hợp mà thí sinh đã đăng ký; đồng thời, cơ sở đào tạo bổ sung thêm thông tin (ở cột ghi chú): Xét tuyển dựa trên phương thức, tổ hợp mà thí sinh đã được thông báo trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét tuyển sớm.

Bộ Giáo dục &Đào tạo cho biết từ ngày 18/9 đến 17h00 ngày 30/9, mở Hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Cơ sở đào tạo hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình xác nhận nhập học trực tuyến; thí sinh có thể kiểm tra kết quả xác nhận nhập học sau khi thoát khỏi và đăng nhập lại Hệ thống.

Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến vẫn phải tiếp tục thực hiện nhập học tại cơ sở đào tạo theo kế hoạch, thời gian và quy định.

Cơ sở đào tạo có thể bắt đầu tổ chức nhập học đồng thời với quá trình thí sinh xác nhận nhập học, hoặc tổ chức nhập học sau quá trình thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Cơ sở đào tạo có thể theo dõi và tải dữ liệu danh sách cập nhật về các thí sinh nhập học trực tuyến trên Hệ thống.

Các cơ sở đào tạo nhắc nhở những thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển tiếp tục hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí xét tuyển trên Hệ thống trực tuyến.

Thí sinh thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập

Mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến - Ảnh 1

Thí sinh truy cập vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn Sau đó, nhập các thông tin Số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác nhận và nhấn nút Đăng nhập.

Bước 2: Vào menu Tra cứu kết quả xét tuyển sinh từ menu Tra cứu:

Mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến - Ảnh 2

Bước 3: Xem kết quả xét tuyển

Mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến - Ảnh 3

Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 1 kết quả là Đỗ hoặc Trượt. Nếu kết quả là Trượt có nghĩa là thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký vào trường:

Bước 4: Xác nhận nhập học

Mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến - Ảnh 4

Đối với nguyện vọng đỗ thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Để xác nhận nhập học thí sinh nhấn nút Xác nhận nhập học như hình dưới.

Bước 5: Nhấn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học.

Mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến - Ảnh 5

Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái Đã nhập học

Mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến - Ảnh 6

Trạng thái thông tin của thí sinh “Đã nhập học” nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và trường Đại học đã nhận được thông tin xác nhận nhập học của thí sinh.