10:41 23/10/2009

Một sổ cho nhà đất

Phan Anh

Ngày 22/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố nội dung quy định Nghị định 88/2009

Theo ông Phùng Văn Nghệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), mẫu giấy chứng nhận mới sẽ kế thừa 2 mẫu giấy chứng nhận cũ.
Theo ông Phùng Văn Nghệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), mẫu giấy chứng nhận mới sẽ kế thừa 2 mẫu giấy chứng nhận cũ.
Ngày 22/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố nội dung quy định Nghị định 88/2009 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất.

Theo ông Phùng Văn Nghệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), mẫu giấy chứng nhận mới sẽ kế thừa 2 mẫu giấy chứng nhận cũ. Tất cả các giấy tờ đã cấp trước ngày 10/12 vẫn còn giá trị pháp lý trong các giao dịch đất đai. Chỉ khi người dân có nhu cầu cấp mới hoặc chuyển quyền, chuyển nhượng, mua bán, thừa kế... khi làm thủ tục sẽ được chuyển sang cấp mẫu giấy mới và sẽ không phải nộp lệ phí cấp đổi.

Tất cả các hồ sơ của người dân hợp lệ đã được tiếp nhận sẽ không phải làm lại và không phải nộp thêm giấy tờ khác khi cấp mới.

Nghị định đã quy định nhiều điểm mới trong đó thống nhất thủ tục nhanh gọn một nơi cấp, thể hiện đầy đủ quyền sử dụng đất và các loại tài sản, rút ngắn thời gian thực hiện, hạn chế phiền phức cho người dân khi làm giấy...

Cụ thể, việc cấp giấy chứng nhận thống nhất theo quy định mới đã có những cải tiến về mặt thủ tục và thời gian cấp. Đối với việc cấp giấy chứng nhận mới, thời gian đã giảm từ 85 ngày cho cả 2 loại thủ tục xuống còn không quá 50 ngày. Đối với các trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận, đã giảm từ 28 ngày như trước kia xuống còn tối đa 20 ngày. Việc cấp đổi bổ sung tài sản, cấp lại cũng sẽ diễn tra nhanh, không quá 30 ngày.

Mẫu giấy mới đã được thể hiện rõ ràng, đầy đủ cả về quyền sử dụng đất, kể cả miếng đất có nhiều thửa và quyền sở hữu tài sản kể cả có nhiều loại tài sản trên đất mà 4 loại giấy cũ đã cấp trước đây không đáp ứng được.

Giấy chứng nhận mới cũng đã bổ sung chứng nhận 4 loại tài sản thay vì 2 loại như trước đây. Các trường hợp được cấp giấy mới theo quy định của Nghị định là chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, sở hữu các công trình xây dựng và quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng....

Nếu như trước kia, việc cấp giấy phải qua hai cơ quan liên quan đến quản lý đất và nhà thì nay, việc cấp giấy sẽ thống nhất một đầu mối là văn phòng đăng ký. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, điều này không chỉ tiện lợi cho người dân, đỡ lãng phí thực hiện khi phải lập nhiều hồ sơ, quản lý nhiều nơi... mà còn góp phần chủ động thực hiện cho các cơ quan nhà nước.

Hiện nay, ở cả 63 tỉnh, thành phố đã thành lập các văn phòng đăng ký thuộc sở tài nguyên và môi trường. Chỉ có một số huyện chưa thành lập văn phòng đăng ký cấp huyện nhưng theo chỉ đạo của Chính phủ, trong thời gian tới các huyện sẽ phải khắc phục vấn đề này. Trong điều kiện chưa thành lập được văn phòng đăng ký thì phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện phải triển khai thực hiện.

Để tăng cường năng lực cho cán bộ các văn phòng đăng ký, ông Nghệ cho biết, trong tháng 11/2009 sẽ tiến hành tập huấn cho các cán bộ địa phương ở cả 63 tỉnh, thành về phần mềm Villis về viết và cấp giấy chứng nhận. Nhằm hạn chế, ngăn chặn những tiêu cực, vi phạm trong lĩnh vực này, trong thời gian tới, Bộ cũng sẽ trình Chính phủ ban hành nghị định về xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm về đất đai.