Một lộ trình phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững
eMagazine

Một lộ trình phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững

Việt Nam là nước xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc và Na Uy. Giá trị xuất khẩu tăng từ 1,8 tỷ USD năm 2000 lên 8,9 tỷ USD năm 2021. Trong Diễn đàn kỳ này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy xin trích đăng các ý kiến của các nhà quản lý, các doanh nghiệp và chuyên gia để thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản b
Video

Mở rộng cơ hội hợp tác doanh nghiệp Ấn Độ- Việt Nam

15 doanh nghiệp Ấn Độ kinh doanh trong các lĩnh vực: công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ giải trí, hóa dầu, bệnh viện, chăm sóc sức khỏe, xử lý nước, hạ tầng cơ sở, thực phẩm, rác thải y tế, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và năng lượng tái tạo, đã tới Việt Nam và tham dự chương trình "Gặp gỡ doanh nghiệp Ấn Độ- Việt Nam" vào chiều ngày 28/9/2022 tại Hà Nội...