07:00 16/04/2022

Nam Định cải tạo, xây dựng hàng loạt chung cư cũ

Thanh Xuân -

Các chung cư cũ tại Nam Định được xây dựng từ những năm 1970 trở về trước, đã hết niên hạn sử dụng và đều bị hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân hiện thuê nhà và sinh sống tại đây...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về cải tạo chung cư cũ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 29 nhà chung cư cũ từ 2 - 5 tầng thuộc sở hữu nhà nước, gồm 1.167 căn hộ đang cho các hộ dân thuê. 

29 CHUNG CƯ CŨ ĐÃ XUỐNG CẤP VÀ HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG

Toàn bộ các nhà chung cư này tập trung tại TP. Nam Định ở phường Năng Tĩnh, Trần Đăng Ninh, Bà Triệu, Cửa Bắc, Nguyễn Du… xây dựng từ những năm 1970 trở về trước, đã hết niên hạn sử dụng và đều bị hư hỏng, xuống cấp có khả năng gây nguy hiểm cho người dân sinh sống tại đây.

Cụ thể là nhà chung cư số 181 và 207 Hoàng Văn Thụ nằm trong diện nhà chung cư phải phá dỡ do có nhà nguy hiểm cấp D. Với chung cư này, UBND tỉnh Nam Định giao UBND TP. Nam Định chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương lập phương án và kế hoạch cụ thể về công tác di dời các hộ dân; lập phương án bồi thường, tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời theo quy định; lấy ý kiến của các sở, ban, nghành, đơn vị liên quan.

Đồng thời UBND TP. Nam Định cũng được giao tổ chức lập quy hoạch chi tiết, thẩm định, phê duyệt theo quy định. Dự kiến hoàn thành sau khi quy hoạch phân khu phường được duyệt. Báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến hoàn thành năm 2022.

Ngoài ra, khu chung cư 5 tầng đường Trần Đăng Ninh, bao gồm nhà chung cư 5 tầng số 2 và số 4 thuộc diện cần phá dỡ để xây dựng lại, UBND TP. Nam Định có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu chung cư, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Khi lập, phê duyệt quy hoạch khu vực này cần có giải pháp tập trung tất cả các hộ đang sử dụng nhà chung cư cũ khác trên địa bàn. Đáp ứng khoảng 1.200 căn hộ giúp bố trí tái định cư cho chủ sử dụng đang thuê tại các nhà chung cư cũ trên địa bàn TP. Nam Định. Dự kiến hoàn thành sau khi quy hoạch phân khu phường được duyệt. Đặc biệt phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành công tác di dời hộ dân khỏi khu chung cư. Dự kiến hoàn thành quý 4/2022.

Đối với 25 nhà chung cư cũ còn lại trên địa bàn tỉnh, bao gồm các nhà 3 tầng số 8,9,10,11 đường Trần Huy Liệu; nhà 2 tầng số 1,2,3 tập thể điện đường Hoàng Diệu; nhà 2 tầng số 1,2,3 tập thể quân khu A đường Hoàng Diệu; nhà 2 tầng RoMaNo đường Văn Cao; nhà 2 tầng số 1,2,3,4 đường Trần Huy Liệu; nhà 3 tầng số 2,3,4,5,6,7 đường Phan Bội Châu; nhà 3 tầng số 13 đường Trần Huy Liệu; nhà 4 tầng số 1 Phan Bội Châu; nhà 2 tầng Hoa Đà phố Thành Chung; nhà 5 tầng số 1 đường Trần Đăng Ninh. UBND tỉnh Nam Định giao UBND TP. Nam Định tổ chức lập quy hoạch chi tiết, thẩm định, phê duyệt theo quy định;

Lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc tái định cư tại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định; lấy ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan, báo cáo UBND tỉnh, sau khi UBND tỉnh chấp thuận sẽ có trách nhiệm tổ chức phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc tái định cư tại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Thời gian thực hiện trong năm 2025 và các năm tới.

CẢI TẠO CHUNG CƯ CŨ SẼ CÓ LỘ TRÌNH

Theo UBND tỉnh Nam Định, việc cải tạo và xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng nhà ở cho người dân, góp phần chỉnh trang đô thị là hết sức cần thiết. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn sẽ ưu tiên phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư  nguy hiểm, hư hỏng nặng trước. Các nhà chung cư còn lại tuân theo quy hoạch chi tiết và kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã được phê duyệt. Việc thực hiện dự án sẽ có giải pháp, lộ trình cụ thể, đồng bộ từ khảo sát, kiểm định nhà chung cư cũ, lập, phê duyệt quy  hoạch chi tiết đến triển khai dự án và hoàn thành đưa vào sử dụng hiệu quả. 

Mặt khác cải tạo, xây dựng chung cư cũ cũng tiến hành xây dựng đồng bộ các công  trình, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ đô thị như quy hoạch chi tiết  được phê duyệt và đáp ứng đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành. 

Triển khai Kế hoạch số 38/KH-UBND, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực trong thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm  theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng năm hoặc đột xuất để chỉ đạo thực hiện. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết những nội dung vướng  mắc, chưa phù hợp, vượt thẩm quyền trong việc thực hiện cải tạo, xây dựng lại  chung cư cũ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án đối với hình thức Nhà nước trực tiếp đầu tư dự  án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ;

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định có liên quan; chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. 

Bên cạnh đó yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác  định phạm vi ranh giới dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ để thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu có) theo quy định Nghị định  số 69/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành; chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định...

Được biết từ nhiều năm qua, một số nhà nguy hiểm trong các khu chung cư cũ trên địa bàn cũng thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, cải tạo. Nhưng việc cải tạo các nhà nguy hiểm chỉ là giải pháp tạm thời chứ không giải quyết triệt để tình trạng xuống cấp vốn tồn tại từ lâu.