09:53 23/02/2023

Năm giải pháp để Thanh Hóa đạt mục tiêu thu 13.500 tỷ đồng từ xuất nhập khẩu

Thiên Anh - Nguyễn Thuấn

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan, tăng cường làm việc với các nhà đầu tư để xúc tiến hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn.... Đây là những giải pháp Cục Hải quan Thanh Hóa triển khai để thực hiện nhiệm vụ thu nộp ngân sách nhà nước 13.500 tỷ đồng năm 2023...

Cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa
Cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa

Tại công văn số 1807 về việc tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Cục Hải quan Thanh Hóa tập trung nghiên cứu, đề xuất và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thu và chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CƠ SỞ CẢNG BIỂN

Năm 2023, Cục Cục Hải quan Thanh Hóa được giao nhiệm vụ thu nộp ngân sách nhà nước 13.500 tỷ đồng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Cục Hải quan Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch hành động với chủ đề “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo”, tập trung vào 05 nhóm giải pháp cụ thể:

Giải pháp thứ nhất, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội

Chủ động, tích cực trong việc vận động, khuyến khích các doanh nghiệp mới về làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý; trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, nắm bắt thông tin cũng như khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp mới để có biện pháp xử lý, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

Ghi nhận, xử lý kịp thời các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý nói chung và khu vực cảng biển Nghi Sơn nói riêng.

Tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa trong công tác phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển, nâng cao năng lực kinh doanh của các công ty kinh doanh kho bãi, dịch vụ cảng, trang bị thêm máy móc thiết bị để giảm thời gian bốc, dỡ hàng hóa, thời gian lưu giữ hàng hóa, rút ngắn thời gian xuất nhập khẩu và giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Giải pháp thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, thu hút các các doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp, thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan, đồng hành và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp thông qua việc nắm bắt và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu; qua đó thúc đẩy mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp ngày càng phát triển, giải quyết kịp thời và hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hiểu sâu hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, xây dựng lòng tin của doanh nghiệp vào một môi trường kinh doanh thuận lợi.

Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ; đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong sử dụng Hệ thống thông quan điện tử, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống; triển khai có hiệu quả hệ thống Hải quan số, Hải quan thông minh theo lộ trình của Tổng cục Hải quan. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình năm 2023 với tỉ lệ tối thiểu 85%.

XỬ LÝ NGHIÊM CÔNG CHỨC NHŨNG NHIỄU DOANH NGHIỆP

Giải pháp thứ ba, trong kế hoạch hành động của Cục Hải quan Thanh Hóa là tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước bằng việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu thuế triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Theo đó, Hải quan Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 là 13.500 tỷ đồng, xây dựng phương án thu ngân sách nhà nước theo từng tháng, quý, năm 2023 sát thực tế, đảm bảo thu đúng, thu đủ góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới; tăng cường làm việc với các nhà đầu tư để xúc tiến hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đưa tàu về cảng Nghi Sơn bốc dỡ hàng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tăng thu ngân sách nhà nước.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan, tham vấn xác định trị giá và quản lý rủi ro; thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan, đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý kịp thời các vụ vi phạm.

Giải pháp thứ tư, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết công việc, thái độ ứng xử của công chức đối với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm công chức có hành vi vi phạm, gây phiền hà, nhũng nhiễu tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Giải pháp thứ năm, tăng cường công tác thu thập thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác kiểm soát hải quan, công tác phòng, chống buôn bán hàng quốc cấm, các chất ma túy và tiền chất qua biên giới trong phạm vi quản lý đạt hiệu quả cao.

Để tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh); Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh); Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp;… và các sở, ban, ngành liên quan.

Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền mua hàng lấy hóa đơn là yêu nước, là thể hiện trách nhiệm của bản thân với đất nước, với xã hội, là đóng góp nghĩa vụ thuế với nhà nước; qua đó, từng bước thay đổi được thói quen của người dân trong mua sắm hàng hóa lấy hóa đơn.