19:05 19/04/2021

Nam Long phát hành thêm 60 triệu cổ phiếu, mở rộng thị trường Hà Nội

ĐỖ TRANG

Thời gian tới, Nam mở rộng địa bàn sang thị trường Hà Nội và các đô thị cấp 2 có tiềm năng phát triển kinh tế, kế hoạch phát triển mảng giáo dục, y tế trong năm 2021

Ảnh minh hoạ,
Ảnh minh hoạ,

Ngày 24/4 tới đây, Công ty CP Đầu tư Nam Long (NLG) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Nam Long cho biết, đối với hai mảng kinh doanh cốt lõi là phát triển quỹ đất và phát triển nhà ở, Nam Long sẽ gia tăng hiệu quả kinh doanh của mảng cốt lõi bằng việc lập chỉ tiêu kinh doanh chiến lược 3/5/10 năm. 

Ngắn hạn trong 3 năm, dự kiến tăng trưởng doanh số trung bình 85% mỗi năm, tăng trưởng doanh thu trung bình mỗi năm 72% ở hai mảng cốt lõi này. 

Thời gian tới, NLG sẽ tập trung phát triển các khu đô thị tích hợp như Southgate, Mizuki 26 ha, Izumi City, Akari, Nam Long Cần Thơ… Chuyển đổi Nam Long dần từ nhà ở “vừa túi tiền” thành nhà phát triển khu đô thị tích hợp. Tăng trưởng thị phần nhà ở bằng việc phát triển thêm các phân khúc mới tại các quận ưu tiên của vùng Tp.HCM; đồng thời, mở rộng địa bàn sang thị trường Hà Nội và các đô thị cấp 2 có tiềm năng phát triển kinh tế. 

Bên cạnh đó, Nam Long sẽ kế hoạch phát triển mảng giáo dục, y tế trong năm 2021 và phát triển bất động sản thương mại như văn phòng, bán lẻ. 

HĐQT đề xuất kế hoạch kinh doanh 2021 với doanh thu thuần 4.963 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.137 tỷ đồng, tăng lần lượt 124% và 61% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến 15% bằng tiền. Trong đó, đợt 1 dự kiến tạm ứng 7,5%, thực hiện trong tháng 12. Còn đợt 2 sẽ được chi trả 7,5%, thực hiện sau ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Nam Long phát hành thêm 60 triệu cổ phần tăng vốn, tấn công ra Hà Nội - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh của Nam Long.

HĐQT cũng trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tổng số lượng cổ phần phát hành tối đa 60 triệu cổ phần. Mục đích nhằm mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và đầu tư. Sau khi phát hành 60 triệu cổ phần trong năm 2021, dự kiến vốn điều lệ sẽ tăng lên 3.452,7 tỷ đồng. 

Đối với cổ phiếu theo chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho lãnh đạo cấp cao (ESG), Nam Long dự kiến sẽ phát hành hơn 8 triệu đơn vị trong trường hợp công ty đạt 100% chỉ tiêu lợi nhuận và doanh số tích lũy cả 3 năm.

Với trường hợp vượt chỉ tiêu, số cổ phần phát hành tối đa hơn 10 triệu đơn vị, tương đương tăng 25% so với trường hợp đầu tiên. Số cổ phần phát hành hàng năm sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào kế quả kinh doanh tích lũy đến năm liền kề trước đó và sẽ được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua số lượng cụ thể của năm liên quan.