eMagazine

Linh hoạt tuyển dụng lao động để ứng phó với dịch Covid-19

Dịch Covid-19 lần thứ tư khiến các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, ảnh hưởng trầm trọng đến thị trường lao động Việt Nam. Trung tâm dịch vụ việc làm tại các tỉnh đã linh hoạt nhiều hình thức trong kết nối cung cầu lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp...