10:22 27/07/2022

Nhiều lỗi vi phạm, OCH bị phạt 210 triệu đồng

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần One Capital Hospitality (mã OCH-HNX) với tổng số tiền là 210 triệu đồng.

Biểu đồ giá cổ phiếu OCH trên HNX.
Biểu đồ giá cổ phiếu OCH trên HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần One Capital Hospitality (mã OCH-HNX) với tổng số tiền là 210 triệu đồng.

Cụ thể: OCH bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: OCH công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Đồng thời, bị phạt tiếp 150 triệu đồng do công ty công bố thông tin sai lệch về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 (trước kiểm toán).

Cụ thể: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của OCH trước kiểm toán là lãi 5,7 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2021 và lỗ 76,8 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của Công ty sau kiểm toán là lỗ 387,8 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2021 và lỗ 467,5 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021.

Biện pháp khắc phục hậu quả là OCH buộc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Trước đó, vào ngày 23/6/2022, OCH đã nhận được quyết định số 393/QĐ-SGDHN ngày 20/6/2022 của HNX về việc đưa cổ phiếu OCH vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty là số âm.

Theo đó, OCH đã có văn bản gửi SSC và HNX giải trình việc cổ phiếu OCH vào diện bị cảnh báo. Cụ thể: OCH hiện hoạt động trên hai lĩnh vực chính là kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ khách sạn với những thương hiệu nổi tiếng như Bánh Givral ở Tp.HCM, Kem Tràng Tiền ở TP. Hà Nội và chuỗi khách sạn thương hiệu Sunrise, Starcity tại các thành phố biển.

OCH cho biết, năm 2021 là một năm khó khăn đối với OCH bởi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất và ảnh hưởng tới hoạt động của tất các các đơn vị trong hệ thống: các khách sạn tiếp tục vắng khách, xen kẽ các tháng hoạt động là các tháng phải đóng cửa; các nhà máy sản xuất bánh, kem từng phải hoạt động trong điều kiện 3 tại chỗ. Hoạt động kinh doanh khó khăn khiến cho doanh thu không đủ bù đắp chi phí đã bỏ ra.

Cũng theo OCH, một bước chuyển biến mới đối với Công ty là sự thay đổi toàn diện về Ban Lãnh đạo và Ban Điều hành mới nhận thấy BCTC năm 2021 cần được xem xét một cách kỹ lưỡng vì vậy đã chỉ đạo các bộ phận phối hợp với đơn vị kiểm toán thực hiện rà soát lại toàn bộ số liệu trong Báo cáo tài chính đế phản ánh tình hình tài chính Công ty OCH một cách trung thực và chính xác nhất. Theo đó, Công ty đã trích lập dự phòng bổ sung trên cơ sở thực hiện bán một số khoản nợ xấu không có khả năng thu hồi.

Năm 2022, OCH dự kiến tổng doanh thu năm 2022 đạt gần 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 54 tỷ đồng.