10:38 26/11/2021

Chi cục thi hành án Ba Đình bán hơn 10 triệu cổ phiếu OCH chỉ với mức giá trần

Hà Anh

Thời gian bán tài sản công khai từ ngày 24/11 cho đến khi đủ số tiền thi hành án.

Biểu đồ điểm chỉ số OCH.
Biểu đồ điểm chỉ số OCH.

CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (mã OCH-HNX) công bố thông tin giao dịch người liên quan.

Theo đó, OCH thông báo về việc Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình (Hà Nội) sẽ thực hiện bán khớp lệnh gần 10,4 triệu cổ phiếu OCH theo phương thức khớp lệnh liên tục trên sàn chứng khoán theo mức giá trần nằm trong biên độ giao dịch cổ phiếu OCH.

Thời gian bán tài sản công khai từ ngày 24/11 cho đến khi đủ số tiền thi hành án.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/11, cổ phiếu OCH đóng cửa tại mức giá trần 9.900 đồng/cổ phiếu, còn hiện tại giá cổ phiếu OCH tăng 5,05% lên 10.400 đồng/cổ phiếu.

Được biết hồi tháng 9/2021, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình có thông báo, OGC phải thực hiện việc lưu ký chứng khoán trong số cổ phiếu OCH đã bị kê biên, tương ứng với nghĩa vụ thi hành án (khoảng 70 tỷ đồng) và những chi phí phát sinh để thực hiện việc thi hành án theo quy định.

Trước đó, ngày 15/7, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình đã quyết định kiểm kê, xử lý 21.367.133 cổ phiếu OCH của OGC và số cổ phiếu này chưa được lưu ký tại bất kỳ công ty chứng khoán nào và sàn chứng khoán giao dịch là HNX.

Được biết, OGC đã có chủ trương chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu OCH (tương ứng 10% vốn điều lệ) nhằm tạo nguồn tiền thanh toán công nợ và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an sau đó đã gửi đề nghị Ocean Group tạm dừng mọi biến động đối với cổ phiếu CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH đang nắm giữ cho đến khi có ý kiến của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công An.

Cuối tháng 8/2021, HOSE cho biết tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC. Cụ thể: ngày 14/04/2017, HOSE đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu OGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 21/04/2017 do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là -1.780,18 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016 là -727,93 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 -2.479,73 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 và 2016.

Tiếp đến ngày 27/08/2021, OGC đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2021, theo đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 là 42,92 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2021 là -2.623,79 tỷ đồng và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh đã tồn tại trước đây (OGC đã có công văn số 70/2021/CV-OGC ngày 27/08/2021 giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán).

Do vậy, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục có lại nhưng lỗ lũy kế nhiều (lỗ 2.623,79 tỷ đồng trên 3.000 tỷ đồng vốn góp chưa bao gồm ảnh hưởng của các vấn đề ngoại trừ), đồng thời những vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục.

Ngoài ra, nếu BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tiếp tục có ý kiến ngoại trừ sẽ bị rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.