09:09 16/06/2022

One Capital Hospitality (OCH) chính thức phản hồi về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Thu Hà -

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (Mã chứng khoán: OCH) mới đây đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Đây là một trong những hành động thể hiện rõ sự nỗ lực và quyết tâm chuẩn hóa số liệu báo cáo tài chính năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành mới của Công ty...

Cụ thể, sau khi Hội đồng Quản trị và Ban điều hành mới chính thức tiếp quản điều hành OCH sau Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 27/4/2022, Ban điều hành mới của OCH nhận thấy Báo cáo tài chính năm 2021 cần được xem xét một cách kỹ lưỡng vì vậy đã chỉ đạo các bộ phận phối hợp với đơn vị kiểm toán thực hiện rà soát lại toàn bộ số liệu trong Báo cáo.

Theo quan điểm của Ban điều hành mới, số liệu trong Báo cáo tài chính phải đảm bảo được các tiêu chí chính xác, minh bạch và rõ ràng. Ban lãnh đạo công ty nhận định, với một doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc và phục hồi như OCH, sở hữu số liệu tài chính đúng, đủ và thẳng thắn nhìn nhận thực tế là một việc làm vô cùng cấp thiết.

Lý giải cho điều nay, ông Lê Đình Quang, Tổng giám đốc OCH chia sẻ: “Chúng tôi cần đầu tư nhiều thời gian và sự kiên nhẫn cho việc phục hồi của doanh nghiệp, nhất là khi tiếp quản một doanh nghiệp có nhiều tài sản nhưng hoạt động kinh doanh chưa mang lại lợi nhuận cao trong nhiều năm qua. Hai năm Covid cũng là một tác nhân không thuận lợi rất lớn đến danh mục thực phẩm và khách sạn của OCH.

Để có thể đưa ra những định hướng đúng đắn, kế hoạch tái khởi và phát triển bền vững cho doanh nghiệp, việc đầu tiên chúng ta cần làm là nắm rõ hiện trạng, điểm mạnh cũng như điểm yếu của doanh nghiệp dựa trên những số liệu kiểm toán chính xác nhất.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 vừa được phát hành có sự biến động các chỉ tiêu so với Báo cáo tài chính tự lập do trong quá trình rà soát lại số liệu cũ, Ban Điều Hành mới đã ghi nhận thêm đầy đủ các số liệu và khắc phục những vấn đề tồn đọng trên Báo cáo tài chính tự lập và báo cáo mới để phản ánh tình hình tài chính Công ty OCH một cách trung thực và chính xác nhất”.

Động thái này của OCH được xem là bước đi quyết liệt trong quá trình cải tổ của Ban lãnh đạo mới.