19:30 04/02/2021

Nhiều lỗi vi phạm, PAP bị phạt nặng gần 500 triệu đồng

Hà Anh

Công ty bị phạt gần 500 triệu đồng do thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn; báo cáo không đúng thời hạn và không đăng ký giao dịch chứng khoán

Cảng Phước An.
Cảng Phước An.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An (PAP).

Theo đó, công ty bị phạt 85 triệu đồng do thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể: năm 2017, Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An thực hiện chào bán 20.000.000 cổ phiếu; theo phương án chào bán, số tiền thu được từ đợt chào bán 200 tỷ đồng được Công ty sử dụng vào dự án cảng Phước An 164 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 36 tỷ đồng.

Theo thuyết minh số 13 - Vốn chủ sở hữu tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty, tổng số tiền thu được chào bán cổ phiếu năm 2017 là 200 tỷ đồng đã được Công ty sử dụng để bổ sung vốn phục vụ việc giải phóng mặt bằng cho các phân kỳ sau của Dự án cảng Phước An 240 triệu đồng, bổ sung vốn lưu động 47,46 tỷ đồng, số tiền chưa sử dụng được Công ty gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại.

Công ty không thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên), quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Do đó, công ty buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, công ty bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 và 2017, công ty đã báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 ngày 15/7/2016 và báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 ngày 30/6/2017. Theo báo cáo giải trình, tài liệu do Công ty cung cấp, đến ngày 30/6/2020, Công ty đã sử dụng hết số tiền thu được từ 02 đợt chào bán nói trên, tuy nhiên, đến ngày 04/11/2020, công ty mới thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ 02 đợt chào bán này), quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, công ty không đăng ký giao dịch chứng khoán. Cụ thể: công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực), tuy nhiên, đến nay Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch), quy định tại điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP, với lỗi này SSC phạt công ty với số tiền là 350 triệu đồng.

Được biết, Công ty Cổ Phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (gọi tắt là PAP) là đơn vị được thành lập vào ngày 29/4/2008 để thực hiện việc đầu tư và khai thác Cảng tổng hợp Phước An do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và tỉnh Đồng Nai thỏa thuận hợp tác đầu tư.

Cảng Phước An với quy mô gần 800 hécta và vốn đầu tư gần 20 ngàn tỷ đồng (nằm đối diện với khu Mỹ Xuân qua sông Thị Vải) được triển khai với diện tích khu đất khu cảng là 183ha, chiều dài bến là 3.050m có thể tiếp nhận đồng thời 10 tàu có trọng tải 60.000DWT với công suất hàng thông qua cảng 6,5 triệu tấn/năm với hàng tổng hợp và 2,5 triệu TEU/ năm với hàng container.