06:51 01/04/2021

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4

Hạnh Mai

Từ ngày 5/4, việc thu phí hải quan với hàng hóa và phương tiện quá cảnh có một số điểm mới. Đây là một trong những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4

Thông tư số 14/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh - Ảnh: VGP
Thông tư số 14/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh - Ảnh: VGP

Từ tháng 4/2021, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, bao gồm miễn thuế hàng xuất nhập khẩu, tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, quy định mới về thu phí hải quan, thay đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế...

MIỄN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU THEO ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Nghị định 18/2021/NĐ-CP ban hành ngày 11/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 25/4/2021.

Trong đó, bổ sung Điều 29a miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế. Cụ thể, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu gồm chủng loại, định lượng hàng hóa được quy định tại điều ước quốc tế; văn bản xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định chủng loại, định lượng miễn thuế.

Trường hợp cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế không phải là cơ quan quản lý chuyên ngành thì căn cứ theo văn bản xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế.

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao có hiệu lực từ 30/4/2021. 

Theo đó, doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 18 của Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và khoản 3 Điều 76 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14. Đồng thời, doanh nghiệp phải đáp ứng 3 tiêu chí, trong đó có tiêu chí doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hằng năm của doanh nghiệp.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THU PHÍ HẢI QUAN

Có hiệu lực từ ngày 5/4/2021, Thông tư số 14/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.

Theo đó, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh có một số điểm mới so với quy định trước đây.

Cụ thể, Thông tư bổ sung thêm đối tượng nộp phí hải quan là: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp sổ tạm quản (sổ ATA) đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập theo Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 - Ảnh 1.

Thu phí hải quan có nhiều quy định mới - Ảnh: VGP

Đồng thời, Thông tư cũng bổ sung quy định mức thu phí hải quan cấp sổ ATA và phí hải quan cấp lại sổ ATA như sau: Phí hải quan cấp sổ ATA, mức thu 1.000.000đ/sổ; Phí hải quan cấp lại sổ ATA, mức thu 500.000đ/sổ.

Phí hải quan kiểm tra giám sát, hoặc tạm dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, mức thu 200.000 đồng/01 đơn; Lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường thủy (gồm: tàu, ca nô, xà lan) là 500.000 đồng/phương tiện…

ĐỔI MẪU THẺ BẢO HIỂM Y TẾ MỚI

Quyết định 1666 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/4, trong đó thay đổi kích thước từ 98 x 66mm trước đây thành 85,6 x 53,98 mm - tương đương thẻ ATM. Bên cạnh đó, thẻ mới cũng sử dụng chất liệu nhựa thay vì giấy như hiện nay. Mã số trên thẻ cũng được điều chỉnh từ 15 ký tự xuống còn 10 ký tự. 

Một điểm mới nữa là mặt sau của thẻ bảo hiểm y tế có in thông tin hướng dẫn kiểm tra chi phí khám chữa bệnh, thông tin thẻ và thắc mắc liên hệ Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện cấp thẻ hoặc Tổng đài 19009068.

Thẻ bảo hiểm xã hội cũ sẽ vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết thời hạn sử dụng. Thẻ mẫu mới sẽ do bảo hiểm xã hội các tỉnh cấp khi đã sử dụng hết phôi thẻ cũ. 

PHẠT TIỀN VỚI VI PHẠM QUY ĐỊNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI 

Có hiệu lực từ ngày 1/4, Nghị định 14/2021/NĐ-CP được ban hành ngày 1/3 quy định biện pháp xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. 

Theo đó, hành vi vi phạm quy định về xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng với trang trại quy mô vừa, từ 5-7 triệu đồng với trang trại quy mô lớn.

Vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về nước thải chăn nuôi cho cây trồng bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng với trang trại quy mô nhỏ, từ 5-7 triệu đồng với trang trại quy mô vừa và từ 7-10 triệu đồng với trang trại quy mô lớn. Ba mức phạt này cũng được áp dụng tương ứng với hành vi vi phạm quy định về xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi.

Mức phạt tiền trên áp dụng với cá nhân. Còn với tổ chức, mức phạt tiền tăng gấp 2 lần. 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT

Có hiệu lực từ ngày 27/4/2021, Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một trong những điểm được bổ sung trong quy chế thi tốt nghiệp THPT là thí sinh hạnh kiểm yếu năm trước thi lại phải có xác nhận của địa phương; thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra về khi hết thời gian của buổi thi (quy định hiện nay là hết 2/3 thời gian). Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số lỗi bị đình chỉ thi.

Về điểm khuyến khích, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba cá nhân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh được cộng 2 điểm; giải khuyến khích trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh được cộng 1,5 điểm; giải ba cấp tỉnh được cộng 1 điểm

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi đầy đủ 3 bài độc lập và một bài tổ hợp. Còn thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi hai bài độc lập là Toán và Ngữ văn cùng một bài tổ hợp. Nhóm này có thể đăng ký dự thi thêm bài Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.